Giảm phí cầu đường có lợi cho hơn 800.000 xe ô tô chuyên nghiệp

Điều này dựa trên Thông tư 74 vừa được Bộ Tài chính ban hành nhằm hỗ trợ các công ty vận tải Covid-19 bị ảnh hưởng. Nhờ đó, xe du lịch thương mại chỉ cần nộp 70% mức phí theo quy định. Xe tải, xe chuyên dụng, xe đầu kéo phải nộp 90% thuế.

Đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, những người nộp thuế suất cũ trong thời gian thông tư có hiệu lực thi hành thì thời gian đó sẽ được giảm trừ. sau đây. Từ ngày 1/1/2021, quy định thu phí sẽ được khôi phục về mức trước ngày 10/8. Dưới ảnh hưởng của Covid-19. Đại dịch này đã gây khó khăn cho hàng nghìn doanh nghiệp, từ hộ kinh doanh vận tải hành khách bằng ô tô, khoảng 310.775 ô tô chạy cầm chừng, hơn 500.000 công nhân lao động đã thấy cuộc sống của họ bị ảnh hưởng. Tính đến cuối tháng 4, hơn 1,2 triệu lượt phương tiện vận tải hành khách, giảm 45% so với cùng kỳ năm 2019, lượng khách giảm 75%. – Anh Duy


    Trả lời