Dừng thu phí QL1K đoạn qua Đồng Nai

Ngày 26/10, đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dự án cải tạo, hiện đại hóa quốc lộ 1K đoạn từ km2 đến km12 đoạn qua Đồng Nai-Bình Dương-Thành phố Hồ Chí Minh 31/10 là thị xã.

Hiện tại dự án vẫn chưa được rà soát để xác định thời gian thu phí chính thức. Để đảm bảo quyền lợi của người dân, Tổng cục Đường bộ Việt Nam vẫn yêu cầu các đơn vị dự án dừng thu phí từ 3h. 31 tháng 10. Sau khi xem xét, Tổng cục Đường bộ Việt Nam sẽ quyết định có tiếp tục thu phí dự án hay không.

Trong thời gian tính phí, đơn vị dự án phải hoàn trả phí thuê hàng tháng, tức là phí hàng quý. Chủ phương tiện đã mua sắm và tổ chức lao động theo đúng quy định. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và tỉnh Đồng Nai.

Trong tháng 10, nhiều dự án BOT phải tạm dừng thu phí, chờ rà soát, như Quốc lộ 2 qua Vĩnh Hưng và Quốc lộ 20 tỉnh Đồng Nai. – – Vay nợ nước ngoài


    Trả lời