Xã hội hóa phát triển đường bộ

Chiều ngày 4 tháng 1, Thủ tướng Ruan Jinyong cho biết tại Hội nghị triển khai quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải năm 2016 tổ chức vào chiều ngày 4 tháng 1 rằng trong năm năm qua, bộ giao thông vận tải đã huy động số lượng lớn nhất các nguồn lực phi ngân sách được ghi nhận. 327 nghìn tỷ đồng, trong đó 186 nghìn tỷ đồng được đầu tư vào đường cao tốc. Do đó, cả nước đã thực hiện nhiều dự án giao thông đồng bộ hiện đại, ví dụ cầu Nhật Tân, nhà ga T2 số 2 T2, thêm 600 km đường cao tốc …

Đầu tư xã hội hóa đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. Ảnh: Giang Huy

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành ô tô tiếp tục xây dựng 2.000 đến 2.500 km đường trong 5 năm tới để kết nối cơ bản đường cao tốc Bắc Nam, tiếp tục rà soát quốc lộ, đường Hồ Chí Minh, đường ven biển, đường biên giới … Đầu tư vào hiện đại hóa.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng ngân sách chỉ liên quan đến vấn đề này. Nếu bạn chỉ chờ thủ tướng ngân sách nói:” Sẽ không có đường cao tốc. “Về đường sắt, người đứng đầu chính phủ đã yêu cầu một nghiên cứu về việc thực hiện TGV 1.435m. Bộ Giao thông vận tải tuyên bố rằng ngành công nghiệp đã thu hút 6,24 tỷ USD hỗ trợ phát triển chính thức cho 33 dự án từ năm 2011 đến 2015. Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin đã kêu gọi Trong số 379 nghìn tỷ rupiah được huy động, đầu tư ngân sách phi nhà nước được thực hiện để phát triển cơ sở hạ tầng phi giao thông, tổng cộng hơn 327 nghìn tỷ rupiah.

Trong 5 năm, ngành này đã kéo 704 km trên đường cao tốc và trên đường cao tốc Kéo dài 104 km so với số km dự kiến, đầu tư xây dựng, cải tạo và cải tạo khoảng 4.400 km đường và cầu trên 94.000 mét .

Đoan Loan


    Trả lời