Quản lý đường bộ muốn thu thập dữ liệu lái xe về vi phạm giao thông

Nguyễn Văn Huyền, cục trưởng cục đường bộ cho biết, cục sẽ yêu cầu cục cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cung cấp dữ liệu về vi phạm giao thông và áp dụng giấy phép lái xe bị tịch thu trong thời gian chờ xử phạt. Dữ liệu được truyền đến Bộ Giao thông vận tải trong cả nước để theo dõi và khắc phục tình trạng tài xế được cấp phép, nhưng đã bị mất và được gia hạn. Người lái xe cần tuân thủ nghĩa vụ trả tiền phạt để lấy lại giấy phép lái xe.

Bằng lái xe được bảo mật ở cả hai phía. Ảnh minh họa: Xuanhua-Ông Hu En cũng nói rằng dự thảo thông báo mới về giấy phép lái xe và thi cử đang ở giai đoạn đánh giá cuối cùng và sẽ được đệ trình lên Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải để ký vào tháng 1. -Bộ Tổng cục khuyến khích mọi người thay đổi giấy phép lái xe từ giấy sang thẻ nhựa (PET) kịp thời để dễ sử dụng và quản lý. Ông Horne nói: “Tuy nhiên, nếu thời hạn gia hạn giấy phép bị bãi bỏ trong thông tư dự thảo, mọi người buộc phải quay lại các quy định lý thuyết.”

Theo Tổng cục trưởng Đường cao tốc, để giảm khả năng này của PET Cả hai mặt của bằng lái xe giả sẽ được giữ bí mật, không chỉ là bí mật hiện tại.

Năm 2016, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành một lá thư số 58, nói rằng mọi người sẽ không chuyển đổi vật liệu giấy thành vật liệu PET để lấy bằng lái xe. Lý thuyết phải được khôi phục từ ngày 1 tháng 7 năm 2017. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2016, tài liệu Nong Ngọc Ba của Bộ Tư pháp đã tuyên bố rằng Thông tư số 58 không có cơ sở pháp lý hoặc bất hợp pháp để thực thi. Những người ủng hộ lý thuyết Vào ngày 11 tháng 11 năm 2016, các quan chức của Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành chính sách bãi bỏ Thông tư 58 và thay thế bằng một thông báo mới, loại bỏ nghĩa vụ lặp lại lý thuyết mà không cần sửa lại giấy phép lái xe. Duan Loan


    Trả lời