Chính phủ trình Quốc hội dự án Sân bay Long Thành

Báo cáo chỉ rõ, dự án xây dựng sân bay quốc tế Long Thắng là dự án quan trọng của quốc gia, Chính phủ cần trình Quốc hội xem xét và quyết định đầu tư. Để có cơ sở báo cáo Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Hội đồng thẩm định cấp quốc gia đối với dự án xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Khánh.

Một góc sân bay quốc tế Long Khánh — Dự án được đầu tư tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, trên diện tích 5.000 ha, từng bước xây dựng sân bay quốc tế Long Thành đạt cấp 4F (ICAO phân cấp) , Vai trò của ai là quốc gia có sân bay quốc tế lớn nhất và quan trọng nhất trong khu vực, được kỳ vọng là ở Đông Nam Á trong tương lai.

Dự án được chia thành ba giai đoạn và dự kiến ​​tổng mức đầu tư. Tổng số tiền là 7,837 tỷ USD (tương đương 16,458,9 tỷ đồng).

Sau khi Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư dự án, Bộ GTVT sẽ lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. . Đồng thời, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ nhiệm Chương trình Phát triển Liên hợp quốc tỉnh Đồng Nai và các vùng liên quan rà soát, hoàn thiện các quy hoạch, dự án hạ tầng giao thông theo quy định, thiết lập kết nối đồng bộ, nâng cao hiệu quả. Kết quả của việc sử dụng Sân bay Quốc tế Longsheng.


    Trả lời