Hơn 2.700 tỷ đồng xây dựng đường cao tốc ven biển Nam Định

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nam Định. Trong số 65 km của tuyến đường này, 38 km sẽ được xây dựng, và 13 km sẽ được cải tạo, cập nhật và sử dụng, hoặc chồng lên các dự án khác dài 14 km.

Tổng mức đầu tư của Dự án là 2.791 tỷ đồng (1.000 tỷ đồng) và 1.791,4 tỷ đồng từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác, thời gian thực hiện từ năm 2020 đến năm 2024.

Đường ven biển Cà Ná-Phan Rang. Ảnh: Khương Nha

Điểm đầu dự án là đê hữu ngạn sông Hồng, kè biển Giao Thủy thuộc xã Giao Thiện, huyện Giao Thủy, điểm cuối dự án là tả ngạn sông Đáy, xã Nghĩa Hải, xã Nghĩa Hải, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định . – Tuyến đường đầu tư theo quy mô đường cao tốc 3 cấp đồng bằng, trình thiết kế đồng bộ trên tuyến đảm bảo quy mô toàn tuyến. Quyết định quyền đầu tư. -Anh Duy


    Trả lời