Bộ Giao thông vận tải đồng ý cho Bộ Công an sát hạch cấp giấy phép lái xe

Vào chiều ngày 7 tháng 9, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho ý kiến ​​về dự luật, nhằm đảm bảo trật tự và an toàn giao thông đường bộ. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện cơ quan biên tập cho biết, hầu hết các quan chức Chính phủ đều thống nhất việc đào tạo, sát hạch, cấp bằng lái xe trong khuôn khổ dự luật.

Theo quy định hiện hành, Bộ GTVT chịu trách nhiệm đào tạo, kiểm soát và cấp giấy phép lái xe, nếu khu vực được quy định trong “Luật trật tự an toàn giao thông đường bộ” thì nghĩa là chuyển từ Bộ GTVT. gửi Bộ Công an có thẩm quyền.

Nhưng các ý kiến ​​vẫn tồn tại. Do đó, Ban soạn thảo đưa ra phương án thứ hai là “Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) tiếp tục quy định về đào tạo, sát hạch lái xe và cấp giấy phép”. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ An toàn Công cộng chịu trách nhiệm chính, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải xây dựng thuyết minh phù hợp cho từng phương án.

“Bộ trưởng Bộ GTVT đã có văn bản xác nhận với Bộ Công an Nguyễn Duy. Thứ trưởng Ngọc nói:” Phương án thứ nhất là báo cáo Quốc hội (tức là Bộ Công an sẽ tiến hành. sát hạch và cấp giấy phép lái xe.)

Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc Hình: PV — Tướng Ngọc cho biết, công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe và công tác quản lý chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ là những quyết định quan trọng, thấu đáo và mang tính hủy diệt, kiến ​​thức pháp luật, Kỹ năng điều khiển và nhận thức về quyền đi lại của người lái xe. — Vấn đề này cũng xác định trật tự ATGT của thành phố, thuộc phạm vi pháp luật liên quan đến trật tự ATGT đường bộ. Người điều khiển phương tiện cần được bảo vệ và là nhân tố chính gây mất an toàn trên đường. Phải quản lý thống nhất hành vi tuân thủ pháp luật của người tham gia giao thông từ việc đào tạo, sát hạch và lấy giấy phép lái xe. – Thứ trưởng Bộ Công an cũng phân tích phương án thứ hai dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) tiếp tục tháo gỡ vướng mắc về cơ cấu, một phần công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe chưa thống nhất. Mục tiêu và nội dung của luật sửa đổi là “thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ô tô hiện đại.” Còn hạ tầng, nâng cao chất lượng mạng lưới đường … ”- Một người dân tộc ĐBQH Quàng Văn Hưởng, cho rằng việc kiểm tra giấy phép lái xe giao cho Bộ Công an là có manh mối. “Nhưng dù sao tốt nhất để chuyển cho Bộ Công an, phải thuyết phục rõ ràng nhân dân và Quốc hội.” – Sau khi xem xét sơ bộ nội dung trên, đa số ý kiến ​​đã được Chính phủ tán thành. kế hoạch đã được cơ quan an ninh của Quốc hội phê duyệt của Ủy ban Quốc phòng, trong đó ủy thác Bộ Công an chịu trách nhiệm quản lý cả nước về công tác sát hạch và cấp giấy phép lái xe. Tuy nhiên, do đây là vấn đề còn nhiều ý kiến ​​khác nhau nên Ủy ban đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến ​​chỉ đạo.


    Trả lời