Hai thuyền trưởng bị đình chỉ vì vận chuyển hàng lậu

Ngày 3/11, Công ty Vận tải hành khách đường sắt Hà Nội đã triệu tập lãnh đạo Công ty vận tải đường sắt Hạ Lang và lãnh đạo nhà ga để bàn về trách nhiệm của từng cá nhân, tập thể trong việc vận chuyển hàng hóa. Hàng lậu trên tuyến Lạng Sơn-Hà Nội. -Cơ quan đã ra quyết định đình chỉ công tác đối với hai thuyền trưởng Nguyễn Huy Thắng (Nguyễn Huy Thắng) và Dương Doãn Thái; đồng thời, người phụ trách Công ty Đường sắt Hạ-Láng giải thích do đình chỉ công tác trưởng ga, phó trưởng ga và những người khác tại ga Tongdang Người đứng đầu Công ty Đường sắt Harran giải thích về công việc liên quan đến chức danh này. Và kiểm tra trách nhiệm. Ngành đường sắt đỗ tàu hàng trên đường bộ-Hà Nội. Ảnh: VR .

Tại cuộc họp, Công ty Đường sắt Hành khách Hà Nội đã quyết định không chỉ vận chuyển hàng hóa, hành lý qua đường Langdang – đường Đông Sơn. Thời gian gần đây, một số tổ chức đưa tin buôn lậu, gian lận thương mại đến Lạng Sơn, tỉnh Quảng Ninh đăng tin vi phạm nhân viên đường sắt Hà Nội. Nội – Lạng Sơn .

Ngày 30/10, Tổng Giám đốc Công ty Đường sắt Việt Nam đã chỉ đạo Công ty Vận tải hành khách Đường sắt Hà Nội kiểm tra các quy định liên quan đến việc xếp dỡ hành lý trên tàu thứ ba và thứ tư, đình chỉ đóng gói, vận chuyển hành lý. Những người có liên quan cùng làm việc trong ba ngày để giải trình và xem xét trách nhiệm.

Đoàn Loan


    Trả lời