Tiểu dự án đường cao tốc ven biển Guangning-Jianjiang bắt đầu

Vào ngày 20 tháng 2, Bộ Giao thông Vận tải thành phố Thanh Hoa đã tổ chức một buổi lễ để bắt đầu giai đoạn đầu tiên của dự án đường ven biển kết nối thị trấn Samson với Khu kinh tế Nghi Sơn.

Chủ tịch Đại Daguang 20/2 bắt đầu nút dự án. Ảnh: Lê Hoàng .

Dự án đường ven biển nối liền thị trấn Samson và Khu kinh tế Nghi Sơn dài gần 17 km, trong khi đường phụ dài hơn 3 km. Điểm đầu tiên là tại xã Quảng Châu (làng Sanshan), và điểm cuối đi qua cầu Ghep của xã thành phố Quảng Nam thuộc quận Quảng Tây. Dự án được đầu tư bởi Bộ Truyền thông của tỉnh Thanh Hoa, với tổng số vốn gần 1,48 nghìn tỷ đồng, và thời gian thực hiện là 48 tháng.

Ông Ruan Dingxiong, Tỉnh trưởng Qinghua, cho biết tại buổi lễ rằng việc đi qua tuyến đường ven biển Qinghua là rất quan trọng, có lợi cho sự phát triển kinh tế và xã hội địa phương và các khu vực ven biển khó khăn.

Ông Xiong hỏi Bộ Truyền thông. Có một giao cắt khẩn cấp trong khu vực để dự án sẽ được hoàn thành sớm. Đơn vị xây dựng đã huy động nguồn nhân lực và vật chất để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc và an toàn sản xuất.

Dự án bao gồm một con đường ven biển nối liền thành phố Sanshan và Khu kinh tế Nghi Sơn. Đường cao tốc ven biển Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào ngày 18 tháng 10 năm 2010 và kế hoạch sửa đổi đã được phê duyệt vào ngày 31 tháng 12 năm 2015 để phát triển và sử dụng hiệu quả tài nguyên biển và biển để đẩy nhanh sự phát triển. Kinh tế xã hội, tăng cường quốc phòng và an ninh.

Dự án được đầu tư bởi Bộ Giao thông vận tải tỉnh Thanh Hoa, với tổng số vốn gần 1,48 nghìn tỷ đồng. Ảnh: Lê Hoàng

Con đường ven biển từ Quảng Ninh đến Jian Giang dài hơn 3.000 km, được chia thành hai giai đoạn và chia thành nhiều giai đoạn. Trong đó, tổng mức đầu tư thông qua tiểu dự án Qinghua (Giai đoạn 1) là 7,5 nghìn tỷ đồng.


    Trả lời