990 tỷ đồng cho dự án mở rộng kết nối cầu Long Biên-Vinh Tuy

Hà Nội vừa phê duyệt thiết kế, cải tạo, nâng cấp và mở rộng các tuyến đường và các phần liên quan đến bờ kè bên phải. Hồng: Cầu Long Biên-Cầu Co-Unh Viny Tuy. Đường từ cầu Long Biên đến cầu Vĩnh Tuy sẽ được mở rộng thành hai làn xuôi dòng và được trang bị tường chắn bê tông cốt thép. -Vì vậy, đoạn từ cầu Diyang đến phố Chenhong sẽ được mở rộng về phía hạ lưu đập. Tường chắn bê tông cốt thép được sáp nhập để tạo thành 2 làn đường giao thông và 5 điểm rẽ mới được thiết lập để kết nối giao thông trên bờ kè với các đường phố Trần Quang Khải và Trần Nhật Duat bên dưới.

Đường Trần Hưng Đạo dẫn đến bến xe Lương Yên, cầu cạn rộng 10,5 m song song với bờ kè, và một cây cầu thứ hai đến cầu cạn Trần Hưng Đạo rộng 7 m được xây dựng.

Một phần của trạm xe buýt Lương Yên trên cầu Rem Bạch ở Vinh Tuy, và mặt kè kết hợp với tường chắn bê tông hạ lưu để cải thiện và mở rộng đường trên bờ kè.

Bộ Truyền thông phối hợp với bộ phận có thẩm quyền và Tổng cục Tài nguyên Nước phải tuân thủ các quy định về đê và lũ lụt trong quá trình thực hiện. -Tăng cường cải thiện và mở rộng đoạn hình chữ U của cầu Longbian sang cầu Bác và cầu Tuy Tuy với tổng vốn đầu tư là 10 triệu USD. Ngân sách gần 990 tỷ đồng. , Nên hoàn thành trong năm 2014, được chia thành hai phần. Phần thứ nhất dài khoảng 2,5 km và bao gồm các nội dung sau: cải thiện và tổ chức giao lộ dưới cây cầu dài, việc tái phát triển con đường đã mở rộng con đường của đê Chen Guangkai …

Phần thứ hai là từ cầu Chen Hongdao và Rong Đẩy cây cầu ở khoảng cách 2,2 km, bao gồm mở dự án xây tường chắn để mở rộng hai làn đường khác trên đường Ruan Kedi, xây dựng và đi xuống đường phụ, sử dụng cấu trúc cầu tạm thời để di chuyển đoạn đường Chenhong sang phải Đường lái xe kéo dài đến trạm xe buýt Lun.


    Trả lời