Nhà thầu Metro-Hà Nội

Ngày 10/7, ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Ủy ban Quản lý Đường sắt Hà Nội (MRB) cho biết, bộ phận xây dựng và lắp đặt của bộ phận Dealim Korea Co., Ltd. đã tăng hơn 400 tỷ đồng nhu cầu (gói CP1) Vietnam Dong ( $ 19 triệu). Lý do là công trường xây dựng đã bị trì hoãn một năm rưỡi so với cam kết hợp đồng, dẫn đến việc kéo dài thời gian xây dựng hơn hai năm. Tuy nhiên, yêu cầu này đã không được chấp thuận.

MRB và Ủy ban Nhân dân Hà Nội đã tổ chức tham vấn với các đơn vị liên quan. Vì thời hạn của nhà thầu đã được gia hạn lên tới 6,6 triệu đô la Mỹ (khoảng 145 tỷ đô la Mỹ), chi phí tạm thời tăng lên, thấp hơn 12,50 triệu đô la so với yêu cầu ban đầu. (Hơn 270 tỷ USD).

“MRB và các chuyên gia tư vấn đã nhiều lần thảo luận và đàm phán với nhà thầu về vấn đề này, nhưng chưa thanh toán. Vì các quy định hiện hành không nêu chi tiết” Hướng dẫn tính toán chi phí khi điều chỉnh tiến độ hợp đồng “, ông Hiếu nói rằng ông nhấn mạnh MRB Các cuộc đàm phán với các doanh nhân sẽ tiếp tục, cả hai bên sẽ tôn trọng giá trị gia tăng được xác định bởi kiểm toán quốc gia. Hệ thống cầu cạn dài hơn tuyến tàu điện ngầm đầu tiên cách thủ đô 8 km. Ảnh: Ba Do

Về việc MRB sẽ được Thanh toán hàng trăm tỷ đồng cho nhà thầu, nếu việc này có thể làm tăng tổng vốn đầu tư của dự án, ông Hiếu nói: “Tăng thời gian đấu thầu sẽ làm tăng các chứng từ chi phí sẽ được rút ra từ chi phí khẩn cấp của hồ sơ mời thầu hoặc các chi phí còn lại sau khi đấu thầu, sẽ không tăng Ngân sách đóng gói và tổng vốn đầu tư ban đầu. “

Mô tả lý do tại sao đại diện MRB kéo dài thời gian xây dựng, nói rằng đường sắt đô thị là một khu vực mới, vì vậy quy trình và các quy định liên quan chưa được hoàn thành. Ngoài ra, thành phố giải phóng mặt bằng và di dời các tòa nhà dưới lòng đất và nổi. Khó khăn .

Công việc rà phá bom mìn của dự án nhà ga thành phố Trạm-Hà Nội ở nhiều khu vực chưa được người dân chấp thuận. Trong một số trường hợp, khi bồi thường cho việc giải phóng mặt bằng đã được trả theo kế hoạch đã được phê duyệt, một số gia đình đã không được chấp nhận và đề xuất khác Do đó, chính sách đất đai, phát triển, bồi thường và rà phá bom mìn thường thay đổi. Do đó, chính sách ban hành sẽ khó áp dụng MRB hơn trong thực tế. Quản lý bồi thường giữa các tập tin cũ và mới. Theo dự án hỗ trợ phát triển chính thức, dự án đầu tư chính thức, dự án tổng điều chỉnh đầu tư trong năm 2014. Gần 33 nghìn tỷ đồng – Đến cuối năm 2019, dự án đã chi hơn 11,7 nghìn tỷ đồng. Đến năm 2020, tổng số tiền hỗ trợ phát triển chính thức được phân bổ là 3,4 nghìn tỷ đồng, nhưng chỉ có hơn 800 tỷ đồng được trả Đồng Việt Nam. Trong tháng 6, tiến độ chung của dự án đạt khoảng 63%, phần trên là 76%. Phần ngầm đạt hơn 14%.


    Trả lời