Chính phủ đã đệ trình dự án sân bay Long Khánh lên Quốc hội

Báo cáo cho biết, việc xây dựng sân bay quốc tế Long Thắng là một dự án quốc gia quan trọng và chính phủ nên đệ trình lên Quốc hội để xem xét và đầu tư. Để có cơ sở báo cáo trước Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Hội đồng Nhà nước để đánh giá các dự án đầu tư xây dựng sân bay quốc tế Long Thành. — Một góc nhìn của góc sân bay quốc tế Long Thành. – Dự án đầu tư vào khu vực Long Thành của tỉnh Đồng Nai, giải phóng 5.000 ha đất và xây dựng Sân bay Quốc tế Long Thành để dần dần đạt đến tầng 4F (được ủy quyền bởi ICAO), vai trò của nó là quốc gia lớn nhất và quan trọng nhất quốc tế Sân bay dự kiến ​​sẽ được sử dụng ở Đông Nam Á trong tương lai.

Dự án được chia thành ba giai đoạn và tổng vốn đầu tư trong giai đoạn này được ước tính. Tổng số tiền là 7.837 tỷ đô la Mỹ (tương đương 164,589 tỷ đồng Việt Nam).

Sau khi Quốc hội phê chuẩn chính sách đầu tư của dự án, Bộ Giao thông vận tải sẽ chuẩn bị báo cáo nghiên cứu khả thi và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định. Chỉ định, trong khi đó, chủ trì và phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban Nhân dân Đồng Nai và các khu vực liên quan, xem xét và hoàn thành các kế hoạch và dự án cơ sở hạ tầng giao thông theo quy định, thiết lập kết nối đồng bộ và nâng cao hiệu quả sử dụng Sân bay Quốc tế Long Thắng.


    Trả lời