Điện lực miền Bắc giành huy chương hạng hai

Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập công ty. Bà Đỗ Nguyệt Anh, Giám đốc điều hành EVNNPC, cho rằng năm 2019 là một năm cho một bộ mặt mới của xã hội. Vào tháng 6 năm nay, công ty hoạt động theo ủy ban thành viên, tổng giám đốc và giám đốc tài chính.

Phó chủ tịch Đặng Thị Ngọc Thịnh (thứ 5 từ phải sang) đã giành được huy chương TB thứ hai EVNNPC.

Khi xem xét quá trình thành lập và phát triển kinh doanh, người phụ trách cho biết vào năm 2010-2019 Trong năm, công ty tập trung vào việc đảm bảo cung cấp nguồn lực. Các dự án chính và điện xây dựng của đất nước, hoàn thành việc tiếp nhận toàn bộ lưới điện hạ thế ở nông thôn và bán điện trực tiếp cho các hộ gia đình để đảm bảo mọi người có thể thu lợi từ giá bán điện theo quy định của chính phủ. Ngành công nghiệp cũng tập trung vào phát triển mạng lưới trung thế và hạ thế ở nông thôn. Cho đến nay, trong khu vực quản lý của công ty, 100% các huyện và xã và 98,65% hộ gia đình có thể sử dụng lưới điện quốc gia. Tốc độ tăng trưởng trung bình hàng năm của điện thương mại ổn định ở mức 13% đến 14%, thu nhập bình quân đầu người đã tăng từ 7% đến 8%. -Trong tháng 7 năm nay, công ty đã quản lý và vận hành 254 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất 19188 MVA, tương đương 8866,41 km. 110kV; 191 trạm trung gian. Tổng sản lượng thương mại của công ty trong năm 2019 ước tính khoảng 70,4 tỷ kWh. Công ty có hơn 10,2 triệu khách hàng, chiếm hơn một phần ba tổng số khách hàng của EVN.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (thứ ba từ trái sang) và lãnh đạo EVNNPC. Đối với sự kiện này, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu EVNNPC giám sát chặt chẽ phương hướng và kế hoạch phát triển điện quốc gia (kế hoạch điều chỉnh điện 7 – kế hoạch điện tiếp theo 8); quy hoạch vùng, quy hoạch cấp tỉnh phải có quy hoạch phát triển trung hạn. Công ty đang tập trung mọi nguồn lực và tiếp tục đầu tư vào hệ thống điện trong phạm vi quản lý, mở rộng, tân trang và hiện đại hóa để đảm bảo cung cấp năng lượng chất lượng ngày càng an toàn, liên tục và ổn định. Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và xã hội …

Đỗ Nguyệt Anh – Tổng giám đốc EVNNPC.

Vào ngày 6 tháng 10 năm 1969, tiền thân của công ty điện lực-Công ty Điện lực Bắc được thành lập, hoạt động theo hệ thống kế toán kinh tế với tư cách pháp nhân đầy đủ. Vào thời điểm đó, nó cũng là một trong những công ty vương miện lớn nhất ở miền Bắc.

Năm 2010, Công ty Điện lực miền Bắc ra đời từ việc tái tổ chức Công ty Điện lực 1 và nhận được tiền lãi từ Công ty Điện lực Hải Phòng, Haiyang và Ningping, Ltd. Sự kiện này đánh dấu một sự thay đổi lớn trong sự tăng trưởng và phát triển về số lượng và chất lượng của công ty trong giai đoạn mới.


    Trả lời