Hồ sơ an toàn của dự án Cát Linh-Hà Đông không lý tưởng

Liên doanh Apave-Certifier-Tricc đã thử nghiệm dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông từ năm 2016. Trong quá trình làm việc, liên doanh đã đánh giá rằng vẫn còn nhiều tài liệu và nhiều yếu tố không đồng bộ khi cần thiết. Ông Nguyễn Công Phu, Giám đốc Khu vực Apave Châu Á Thái Bình Dương (Pháp), nói với báo chí vào ngày 1 tháng 10: “Khoảng 50% tài liệu lưu trữ trong tình trạng tốt, và 50% tài liệu lưu trữ phải được xem xét.” Fu nói, nói rằng hầu hết các tài liệu lưu trữ. Vấn đề khó khăn là trước khi bàn giao cho Hà Nội vận hành, nó phải được đánh giá bằng cách “có một hồ sơ hoàn chỉnh”. Ở Việt Nam, đây là dự án đầu tiên, nên rất khó khăn. Ngoài ra, các nhà đầu tư cũng cần một số Chi tiết thiết kế để buộc tổng thầu Trung Quốc sửa chữa. Vấn đề chưa được kiểm tra. Theo ông Phú, việc đánh giá tài liệu có thể mất thêm sáu tháng nữa và nó hoàn toàn phụ thuộc vào nhà thầu. Tuyến đường sắt Linh-Hà Đông đã được thử nghiệm trong vài tháng. Ảnh: Giang Huy. Báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải cũng cho biết, tổng thầu ở Trung Quốc không cung cấp chứng chỉ để ghi nhận … cơ sở để đánh giá thiết bị lắp đặt. An toàn hệ thống, không có các bước kiểm tra và đánh giá an toàn đã được thực hiện để chấp nhận thiết bị. Dự án chưa hoàn thành kế hoạch vận hành hệ thống cho tất cả các tàu thử nghiệm (thông qua biển báo, hệ thống bán vé, v.v.) và các đoàn tàu này sẽ được đồng bộ hóa như thiết bị đồng bộ hóa. Và đánh giá cơ sở sẵn có của hệ thống và nhân sự.

Dự án không bổ sung hồ sơ quản lý với chất lượng đủ, một công ty tư vấn độc lập (France ACT) tin rằng không có bằng chứng nào xác định mức độ an toàn của toàn hệ thống và không đủ điều kiện an toàn Chứng nhận. – Về mặt tổng thầu tại Trung Quốc, ông Dương Hồng, lãnh đạo dự án cho biết: “Dự án đã hoàn thành 100%.” ​​Sau khi nộp và giao tài liệu, tổng thầu đang chờ đánh giá cuối cùng bởi một nhà tư vấn độc lập. Ông Hồng nói rằng khi tất cả Khi các yếu tố cơ bản được hoàn thành, việc xác minh và đánh giá bảo mật hệ thống là “hơi muộn”, do đó, có những hồ sơ không thể được ghi lại. Bổ sung, nhưng theo quy định, người đánh giá phải vào dự án ngay sau khi dự án hoàn thành .

Thành phố đường sắt Hà Nội, liên kết Cát Linh-Hà Đông đã được Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt vào tháng 10 năm 2008. Tổng vốn đầu tư vượt 8,7 nghìn tỷ đồng Việt Nam (tương đương 552 triệu đô la Mỹ). Trong quá trình thực hiện, dự án đã được điều chỉnh lên 18 nghìn tỷ Shield (tương đương 868 triệu đô la Mỹ). Dự án đã hoạt động đầy đủ kể từ tháng 9 năm 2018, nhưng vẫn chưa hoàn thành các thủ tục đánh giá và chấp nhận an toàn cho các hoạt động thương mại. – Anh Duy


    Trả lời