Theo dõi phí của 11 trạm BOT

Vào ngày 11 tháng 3, Tổng cục Đường cao tốc đã yêu cầu Cơ quan Quản lý Đường cao tốc I, III và IV xây dựng kế hoạch giám sát phí cầu đường BOT trên quốc lộ và quốc lộ. Nhiệm vụ này phải được hoàn thành trong quý thứ hai và kết quả được báo cáo cho Tổng cục Đường bộ.

Quản lý đường bộ Tôi giám sát các trạm thu phí: Pha Lai trên Quốc lộ 18; Số 32 Quốc lộ Tannong; Cầu sông Thái; Km11 + 625 trạm thu phí trên Quốc lộ 10 và Quốc lộ 38 cũ.

Cục quản lý đường bộ III giám sát trạm thu phí Km1807 + 500 đường Hồ Chí Minh; trạm Km1747 tại trạm đường Hồ Chí Minh. Trạm quản lý và giám sát tuyến IV: Cầu Rạch Miếu, Cầu Cổ Chiến, Cầu Mỹ Lợi và Trạm Km1661 + 600 ở tỉnh Ping Shun.

Vào sáng ngày 27 tháng 12 năm 2018, nhiều tài xế đã đỗ xe miễn phí qua trạm BOT Pha Lai Lúc đó, trạm bắt đầu thu phí. Ảnh: Phương Sơn .

Theo Tổng cục Đường bộ, giám sát nhằm giúp cơ quan chức năng đánh giá thu nhập thực tế của các trạm sạc và các thiết bị kỹ thuật được sử dụng để có biện pháp khắc phục. Hiện tại và vi phạm các quy định quản lý giúp tăng tính minh bạch của phí cầu đường.


    Trả lời