Tập trung vào việc làm sạch đường cao tốc Bắc Nam

Phó Thủ tướng nhấn mạnh các yêu cầu trên trong quá trình kiểm tra người phụ trách giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam vào tỉnh Ninh Bình ngày 17/7. Phối hợp khẩn cấp với các bộ liên quan, đặc biệt là các sở của tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa để dọn dẹp công trường và cố gắng khởi công vào tháng 8. Dọn dẹp công trường là bước khó nhất và chúng tôi phải tập trung giải quyết “giải quyết”. Ảnh: Đoàn Bắc

Đầu tư vào Cao Bo-Meisen, Quốc lộ 45 Meissen đóng vai trò đặc biệt quan trọng và đã được Quốc hội phê chuẩn để sử dụng đầu tư công, nên Phó Thủ tướng yêu cầu tăng tốc và sẽ sớm được ủy quyền . Dong nói: “Một khi con đường này được hình thành và kết nối, nó sẽ tạo ra một môi trường đầu tư tốt và huy động nhiều nguồn lực cho nhiều vùng của đất nước (chủ yếu là những nơi đường đi qua).” – Nhiệm vụ của Bộ Giao thông Vận tải là khẩn trương triển khai các thủ tục. , Để phê duyệt điều chỉnh các dự án đầu tư của ba thành phần. Thông qua 5 dự án đầu tư dưới hình thức đối tác công tư (PPP), thiết kế kỹ thuật và dự toán tổng chi phí đã được hoàn thành. Bộ nên xúc tiến quá trình đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư, đảm bảo công khai, minh bạch và lựa chọn nhà đầu tư đủ điều kiện.

Báo cáo với ông Ruan Yukwang, Phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, phó thủ tướng, cho biết lễ hội bài hát Cao Bo-Mai đã đạt 95%. Phần còn lại dự kiến ​​sẽ được hoàn thành vào tháng Bảy.

Đoạn đường Maison-Highway 45, tỷ lệ giao thông của tỉnh Ninh Bình đạt 83%, tỉnh Thanh Hóa đạt 70%. So với tiến độ dự án, tốc độ này rất chậm.

Đại diện nhà thầu và đơn vị xây dựng xác nhận rằng nếu bàn giao đất, phương tiện và nhân sự tối đa sẽ được huy động để thông báo cho Cao Bomaiốt Sơn Tuyến sẽ hoàn thành vào tháng 9 và hoàn thành vào tháng 12.

Dự án đường cao tốc Bắc-Nam là một dự án đầu tư quan trọng và quan trọng của đất nước trong giai đoạn 2017-2020. Tổng vốn đầu tư điều chỉnh là 10.081,6 tỷ đồng, trong đó 78.641 tỷ đồng và phần còn lại được huy động ngoài ngân sách.

8 dự án bao gồm các phần sau: Maishan-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Wushan, Wushan-Điền Châu, Điện Châu-Bai Vot, Nha Trang-Cẩm Lâm, Cẩm Lâm-Vinh Hao, Vĩnh Hảo- Phan Thiết, Phan Thiết-Dau Giay .

Tháng 6 năm 2020, Quốc hội quyết định chia đầu tư công thành ba phần: Vinh Hao-Phan Thiết, Pan Thiết-Dau Giay, Maishan-Highway 45 dự án.


    Trả lời