Phí bảo trì đường ô tô có thể được miễn kể từ tháng 1 năm 2016

Theo cơ quan trung ương chịu trách nhiệm quản lý quỹ bảo trì đường cao tốc, sau khi thực hiện chính sách thu phí đường bộ xe máy trong hơn hai năm, hiệu quả rất thấp. Trong năm 2013 và 2014, doanh thu chỉ đạt 21% so với kế hoạch. Năm 2015, doanh thu trong sáu tháng đầu năm giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 6,71% kế hoạch hàng năm. Lý do là các thành phố và các tổ chức thu thập ở cấp cộng đồng không đồng bộ và không nhất quán. Từ việc quản lý số lượng xe máy trong khu vực đến tổ chức thu phí và lập ngân sách.

Các ủy ban phổ biến ở các thành phố lớn đều đề nghị ngừng thu phí bảo trì đường bộ cho xe máy. Ảnh: Bà Đỗ

Theo thông báo của Bộ Tài chính, việc trừng phạt những người không trả tiền là không khả thi và khó kiểm soát, vì khả năng xử phạt không phải do cảnh sát mà là do cơ quan thuế và người nộp thuế. Điều tra việc thực hiện các phòng ban đặc biệt và ủy ban nhân dân các cấp. Do đó, sau năm đầu tiên thanh toán, nhiều chủ xe không còn tiếp tục thực hiện nghĩa vụ trả phí sử dụng đường bộ trong những năm tiếp theo. Phí cầu đường được tính bởi các tổ chức và cá nhân, phần lớn phụ thuộc vào sự tự nhận thức của mọi người. Ngoài ra, một số nơi đang thu thập và các tỉnh chưa thu thập hoặc ngừng thu thập (như Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Khánh Hồ …) đã gây ra sự bất bình đẳng trong xã hội và gây ra dư luận tiêu cực. – Dựa trên đánh giá trên, mặc dù một số nơi vẫn sẵn sàng tiếp tục thu phí cầu đường, Quỹ Bảo trì Đường bộ Trung ương nhận thấy rằng chi phí cho việc thu phí xe cơ giới là rất thấp. Do đó, đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tạm thời tạm dừng chi phí bảo trì đường bộ cho xe máy từ ngày 1 tháng 1 năm 2016.

Quỹ cũng đề nghị Thủ tướng ủy quyền cho Bộ Truyền thông phối hợp với Bộ Tài chính. Luật số 18 đã được nghiên cứu và sửa đổi theo nghĩa bãi bỏ phí đường bộ xe máy.

Bộ Giao thông vận tải nói rằng một số ý tưởng là cần thiết để trả lại các khoản phí mà người dân đã trả. Bộ Giao thông vận tải nói rằng việc dừng thu phí tùy thuộc vào quyết định của chính phủ, nhưng chính sách của trạm thu phí không nằm trong kế hoạch trước đó, vì vậy nó sẽ không được tính lại phí. trên. Mọi người đã đóng cửa. Do đó, theo người phụ trách Bộ Giao thông vận tải, chi phí bảo trì đường bộ bằng xe máy sẽ không được hoàn trả cho người dân.

Đoàn Loan


    Trả lời