Cấm một loạt các công trình đường trung tâm ở Sài Gòn vào cuối tuần

Cục Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Nguyễn Bình Qian (từ Nguyễn Hồ Cần đến Nguyễn Thị Mỏ), đường Lê Duẩn (từ Nguyễn Bình Khiêm đến Đinh Tiến Hoàng ở quận 1) cấm tất cả các phương tiện lái xe sau 12 giờ tối. Cho đến 1:00 chiều ngày 2/12.

Tuyến đường thay thế: Ruan Hucan-Đặng Dechang-Đinh Tianhuang-Nguyễn Thị Ming Khai, và ngược lại; Lê Duẩn-Đặng Dutang-Ruan Hu Can, và ngược lại. Theo ý kiến ​​của Bộ Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh (màu đỏ).

Từ 4 giờ sáng đến 9 giờ tối 12/12, hạn chế giao thông đường bộ: Lê Duẩn (từ Đinh Tiên Hoàng đến Công Xa Paris), Phạm Ngọc Thạch (từ Lê Duẩn đến Trường Quốc tế Công), Võ Văn Tấn ( Từ địa điểm làm việc quốc tế đến Nam Kỳ Khôi Nghĩa), Nam Kỳ Khôi Nghĩa (từ Võ Văn Tân đến Lê Duẩn), Lê Duẩn (từ Nam Kỳ Khôi Nghĩa đến Xã Paris), Xã Paris, Đồng Khôi (từ Tôn Đức Thắng) Đường bắt đầu); Tôn Đức Thắng (từ Nguyễn Hữu Cảnh đến cầu Khánh Hội).

Đồng thời, trên làn đường hỗn hợp của đường Võ Văn Kiệt (từ Cao Văn Lâu đến Tôn Đức Thắng), 2 và 3 vòng giao thông dẫn đến Tuyến đường 1 của Quận 1 bị hạn chế.

Những phương tiện này được phép đi vào làn ô tô trên đường Võ Văn Kiệt (làn tiếp giáp với dải phân cách ranh giới). Tất cả các phương tiện cũng được giới hạn ở Cầu Kalmet (song song với vận động viên Van Voet, vì các vận động viên sẽ đi theo cả hai hướng) – một tuyến đường khác từ Quận 4 đến Pingcheng: Đường Nguyễn Dacheng-Wangdieu-Duan Van Bo-Kao Weng Lan-Nguyen Thai Hoc-Nguyễn Thị Nghĩa-Tháng 8 Cách mạng-Điện Biên Phủ .

Ô Nguyễn Tất Thành-Hoàng Diệu-Đoàn Văn Bo-Cầu Ông Lãnh-Nguyễn Thái Học-Nguyễn Thị Nghĩa-Cách mạng Tháng Tám- Nguyễn Thị Minh Khai-Cầu Thị Nghệ-Liên Xô Nghệ Tinh .

Ô Nguyễn Tất Thành-Hoàng Diệu-Đoàn Văn Bù-Kiến Ông-Nguyễn Thái Học-Trần Hưng Đào-Phạm Ngũ Lão-Quách Thị Trang -Le Lợi-Pasteur-Nguyễn Thị Minh Khai-Cầu Thị-Liên Xô Nghệ Tinh .

Tuyến đường từ Bình Bình đến Quận 4: Đường Xô Việt Nghệ Tĩnh-Cầu Thị Nghệ-Nguyễn Thị Minh-Nguyễn Bình Khiêm – Nguyễn Đình Chiêu – Tháng Tám Cách mạng – Nguyễn Thị Nghĩa – Nguyễn Thái Học-Cầu Ông Lãnh-Đoàn Văn Bồ-Hoàng Diệu .

Hoặc Bie n Phu-Dinh Tiến Hồ Dang-Võ Thị Sáu- Vòng xoay dân chủ Địa điểm-Đường Mang Tù-Nguyễn Thị Nghĩa-Nguyễn Thái Học-Cầu Ông-Đoan Văn Bo-Hoàng Diệu .

Từ huyện Bình Thành đến quận 5, quận 6: Xô Việt Nghệ Tĩnh-Cầu Thị Nghệ-Nguyễn Thị Minh Khai-Nguyễn Bình Khiêm-Nguyễn Đình Chiêu-Tháng Tám Cách mạng-Nguyễn Thị Nghĩa-Trần Hưng Đạo.

Ô Điện Biên Phủ-Đinh Tiên Hoàng-Võ Thị Sáu-Quảng trường dân chủ-Cách mạng Thang Tù-Nguyễn Thị Nghĩa-Nguyễn Thái Học-Võ Văn Kiệt .

Hữu Nguyên


    Trả lời