Sân bay Fandan sẽ bắt đầu hoạt động vào ngày 25 tháng 12

Sáng 11/9, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Ninh Vũ Văn Điển cho biết, ngày 25/12, sân bay quốc tế Văn Đen sẽ thực hiện chuyến bay đầu tiên. Dự án xây dựng cơ bản đã hoàn thành theo kế hoạch. Tỉnh hợp tác với các nhà đầu tư để phấn đấu hoàn thành các tài liệu, thủ tục chấp nhận và thông báo mở cảng.

Theo kỳ vọng, Ủy ban chấp nhận nhà nước sẽ chấp nhận sân bay quốc tế Van Dender từ ngày 15 đến 30 tháng 10. Chụp ảnh tại sân bay Von Don vào ngày 11/7. Ảnh: Minh Cường.

Mới đây, tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu Bộ Truyền thông hỗ trợ xây dựng quy trình vận hành thương mại cho sân bay Vạn Đặng theo yêu cầu của Công ty quản lý bay Việt Nam. Tạm thời chuyển tài sản, tổ chức quản lý và vận hành các dự án và đối tượng để đảm bảo hoạt động trên không.

Sân bay quốc tế Vân Đồn đầu tư vào khu vực xã Đoàn Ket (Vân Đồn, Quảng Ninh). Tổng vốn đầu tư là 325 ha khoảng 7,7 nghìn tỷ đồng Việt Nam. Nhà ga của sân bay quốc tế Vanden có mái vòm màu đỏ, lấy cảm hứng từ hình ảnh của cánh. Đến năm 2020, lưu lượng hành khách hàng năm tại sân bay sẽ là 2,5 triệu hành khách / năm và sẽ đạt 1.250 hành khách / giờ trong giờ cao điểm. Sân bay quốc tế Fandang dự kiến ​​sẽ có 9 tuyến và có thể chứa khoảng 7.000 hành khách mỗi ngày.

Anh Duy


    Trả lời