Nên thay thế nhà thầu phụ Bắc Ninh-Uon ​​g Bi BOT

Vào ngày 7 tháng 8, ông Pan Guoxie, Phó cục trưởng Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Giao thông của Bộ Giao thông Vận tải, cho biết dự án cải tạo và hiện đại hóa Quốc lộ 18 tại quận Beining-Wengxu đã rất muộn. -Kiểm tra điểm chuẩn đã được hoàn thành vào cuối tháng 3 năm 2017, nhưng dự án đã được gia hạn đến ngày 30 tháng 9. Tuy nhiên, nhiều phần của tuyến đường chưa được hoàn thành, các phần này đã hoạt động và nhà thầu chưa hoàn thành việc thực hiện. Nhà đầu tư Pha Lai BOT Co., Ltd. đề xuất gia hạn dự án đến ngày 31/12.

“Nhà thầu phụ thiếu máy móc và nhân lực, nên dự án đã đi vào hoạt động. Công việc rất chậm. Chúng tôi đã thông báo. Ông Phan Quốc Hiếu nói:” Xin hãy đến ban quản lý dự án 2 để nhắc nhở nhà thầu chú ý tiến độ và yêu cầu thay thế Nhà thầu phụ yếu. Dự án hiện đại hóa đường cao tốc 18 Bắc Ninh-Uon ​​g Bi, được đồng bộ hóa với dự án dài Uong Bi-Ha đã hoàn thành. Ảnh: Minh Cường.

Bắt đầu từ tháng 5 năm 2014, sau ba tháng, 2014 Trong hơn một năm, dự án vẫn chưa hoàn thành việc rà phá bom mìn ở Bắc Ninh, Hải Dương, Quảng Ninh và các nơi khác.

Khi kết thúc cuộc họp đánh giá thực hiện dự án vào tuần trước tại Bắc Ninh BOT-Uông, trưởng ban quản lý dự án 2 Người ta nói rằng vẫn còn 180m đường chưa phát triển ở tỉnh Bắc Ninh và 230 vấn đề ở tỉnh Hải Dương. M, huyện Đông Triều (Quảng Ninh) là khoảng 90m, thị trấn Uông Bi (Quảng Ninh) có các hộ gia đình cản trở việc xây dựng, với tổng chiều dài khoảng 600m

Trước khi có vấn đề thực địa, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công cho biết, Bộ Ngoại giao đã đồng ý gia hạn tiến độ hoàn thành toàn bộ dự án trước ngày 31/12 theo yêu cầu của Đạo luật Nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần BOT. Tuy nhiên, ông yêu cầu Các bộ phận liên quan hợp tác với chính quyền địa phương để giải quyết các vấn đề dọn dẹp và làm rõ thời gian giao hàng cho các cơ quan chính phủ để xem xét kéo dài tiến độ dự án và xác định trách nhiệm. Các bên liên quan.

Tổng vốn đầu tư của dự án BOT vượt quá 2.905 tỷ đồng, cho Bắc Ninh-Uon Quốc lộ số 18 của đoạn g-Bi đã được chuyển đổi và hiện đại hóa, với tổng chiều dài 57 km, và được kết nối với Quốc lộ Uong Bi-Ha Long. Cần phải đảm bảo an toàn đường bộ và an toàn đường bộ của Quốc lộ 18.


    Trả lời