Kiểm tra trước khi cấp lại giấy phép lái xe của Bộ Giao thông vận tải

Một ngày sau khi tất cả các tài xế bị mất giấy phép lái xe được khuyên nên thi lại, vào ngày 7 tháng 3, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thế đã ra lệnh cho Tổng cục Đường bộ nghiên cứu bằng văn bản. Tổng cục Đường bộ được yêu cầu đề xuất các giải pháp để tăng cường cấp lại giấy phép lái xe để ngăn chặn lạm dụng chính sách. Một cách để giải quyết gian lận là kiểm tra trước khi phát hành lại. – Tổng cục Đường bộ cần xem xét lại các trường hợp vi phạm giam giữ hoặc tước quyền sử dụng bằng lái xe, nhưng phải báo cáo lại hành vi gian lận hoặc mất việc cấp lại để có nhiều giấy phép cùng một lúc. Những người đăng ký cấp lại giấy phép lái xe sẽ phải chịu nhiều kiểm tra và nếu chúng được nhập không chính xác, chúng sẽ được xử lý.

Giấy phép lái xe .

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ có trách nhiệm kết nối và cập nhật thông tin vi phạm lái xe trong hệ thống cơ sở dữ liệu được chia sẻ trên toàn quốc với sở cảnh sát giao thông để nhanh chóng xác định và xử lý các tài xế có giấy phép bị thu hồi vì những lý do sau :

Cơ quan của Bộ Giao thông vận tải đã thực sự nghiên cứu nội dung của các trình điều khiển. Mất giấy phép lái xe, sẽ phải thi lại. Trang web của Bộ Giao thông vận tải đã công bố một dự thảo thông tư để sửa đổi và bổ sung các quy định của Thông tư số 12 liên quan đến việc đào tạo, thử nghiệm và đăng ký xe cơ giới đường bộ. Thời hạn để lấy ý kiến ​​là từ ngày 2 tháng 11 năm 2018 đến ngày 2 tháng 1 năm 2019.

Điều 36, khoản 2 của dự thảo quy định: “Giấy phép lái xe bị mất lần đầu tiên và vẫn đang chờ sử dụng. Nếu thời gian sử dụng dưới 3 tháng, giấy phép lái xe sẽ được cấp lại.” – Điều 4, Điều 36 được sửa đổi như sau : “Giấy phép lái xe bị mất lần thứ hai trở lên và tên của nó xuất hiện trong các tài liệu của tổ chức nộp kiểm tra, không phải trong trường hợp bị cơ quan có thẩm quyền bắt giữ và xử lý, phải được hoàn thành và có hiệu lực kể từ ngày nộp Bài kiểm tra sẽ được tiến hành sau 2 tháng kể từ khi bắt đầu. “.

Những người hiện tại đã mất giấy phép lái xe hợp lệ chỉ cần đăng ký giấy phép lái xe và cấp sau 2 tháng. – Theo ông Lương Duy Thông, Cục Quản lý phương tiện và tài xế (Tổng cục Đường bộ), theo thời gian, số người báo cáo thiệt hại và yêu cầu cấp lại giấy phép lái xe đã tăng lên, nên Bộ trưởng yêu cầu cung cấp các bộ phận chức năng. Nghiên cứu và sửa đổi các quy định cho phù hợp, mục đích là để hạn chế việc áp dụng lại các chứng chỉ giả.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia giao thông không đồng ý với đề xuất của bộ trưởng. Tiến sĩ Phan Lê Bình, một chuyên gia của JICA, chịu trách nhiệm thiết lập hệ thống dữ liệu giao thông, cập nhật các vi phạm và kết nối sử dụng, và trách nhiệm của các bộ khác nhau (nếu không được thành lập) nằm trong kỷ nguyên quản lý nhà ở. Buộc các tài xế kiểm tra lại giấy phép lái xe của họ chỉ để xác minh xem họ có gian lận hay không, điều đó có nghĩa là các cơ quan và cơ quan chính phủ đang sử dụng quyền lực nhà nước để khiến mọi người cảm thấy khó khăn.


    Trả lời