Kỳ nghỉ từ thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh để tránh ùn tắc giao thông

Từ thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh phía bắc, có 3 tuyến đường, một tuyến đường (áp dụng cho tất cả các phương tiện): Bến xe buýt phía Đông-Quốc lộ 13-Cầu Pintriu-Cầu đường Fanwen Đông-Quốc lộ 1-Đồng Nai-Vũng Tàu-1 Quốc lộ (Ngã ba Dầu Giàu) -Bộ tỉnh

Từ thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh phía Bắc, có 3 tuyến và một tuyến (áp dụng cho tất cả các loại cỡ trung bình: Bến xe buýt phía đông-Xa lộ Cầu 13-Bình Triệu-Đường Phạm Văn Đồng-Quốc lộ 1-Cầu Đồng Nai-Cầu cạn-1 tại ngã ba Vũng Tàu (Ngã ba Giáp) -Bộ Bắc tỉnh .

Tuyến 2: Đông Motors Ga-13 Quốc lộ-Dinh Bo Linh-Đường Bạch Đăng-Xô Việt Nghê-lộ-Điện Biên Phủ-Cầu Sài Gòn-Hà Nội Quốc lộ 1-Các tỉnh phía Bắc .

Tuyến 2: Bến xe phía Đông Quốc lộ -13-Rue Dinh Bo Linh-Rue Bach Dang-Route Xô Việt Nghệ Tinh-Rue Điện Biên Phu-Pont de Saigon-Au Hà Nội tuyến đường-quốc lộ 1-Northe

— Tuyến 3 (Ô tô ): Bến xe phía Đông-Quốc lộ 13-Đường Đinh Baolin-Đường Bakhtang-Xô Việt Nghìn-Đường Dianbianfu-Cầu Sài Gòn-Hà Nội Quốc lộ-Maiji Tho-Đường cao tốc-TP HCM Quốc Long-Long Thành -Dau Giay-Quốc lộ 1 (Ngã ba Giáp) -Bộ tỉnh.-Tuyến 3 (Ô tô): Bến xe buýt L’Đường 13-Dinh Bo Đường Linh-Bakhtang-Đường Xô Việt Nghệ -Đường Biên Phòng-Cầu Sài Gòn-Hà Nội Đường cao tốc-Mai Chi Thơ-Quốc lộ Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Đường Giáp-1 Quốc lộ (Carrefour Dau Giay) -Bộ tỉnh

Từ Ngoài ra còn có 3 tuyến đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh phía đông nam và cao nguyên miền Trung. Tuyến 1: Bến xe buýt phía Đông-Tuyến 13-Cầu Pintriu-Tuyến 13-Tuyến 14 (hoặc DT 741) .- Từ Hồ Chí Minh Ngoài ra còn có 3 tuyến đường từ thành phố đến các tỉnh ở phía đông nam và cao nguyên miền trung. Tuyến 1: Bến xe buýt phía Đông-Quốc lộ 13-Cầu Pingcui-Quốc lộ 13 Tuyến -14 (hoặc DT 741).

Tuyến 2: Bến xe buýt phía Đông-Quốc lộ 13-Cầu Pingcui-Fanwendong-Quốc lộ 1-Cầu Nai Nai-Vũng Tàu 3-Quốc lộ 1 (Ngã ba Giáp) -Cơ cao 20 .- — Tuyến 2: Bến xe buýt phía Đông-Quốc lộ 13-Cầu Pintriu-Fanwen East Street-Quốc lộ 1-Cầu Đồng Nai-Carrefour Vũng Tàu-Quốc lộ 1 (T-Inter Dau Dau Giay) -20 Quốc lộ

Quốc lộ 3 (ô tô): Bến xe phía Đông-Quốc lộ 13-Dinh Bo Linh-Bạch Đằng-Xô Việt Nghệ Tĩnh-Điện Biên Phủ-Cầu Sài Gòn-Hà Nội Đường cao tốc-Mai Chi Thổ Đường-Quốc lộ Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Đường Giáp Quốc lộ 1 (Lối ra Giàu) – Đường cao tốc 20

Quốc lộ 3 (ô tô): Bến xe buýt phía Đông-Quốc lộ 13-Đường cao tốc-Đường Bakhtang-Xô Việt Nghệ Tinh-Biandianbian Fu-Cầu Sài Gòn-Hà Nội Đường cao tốc-Đi đường cao tốc Quốc lộ – Thành phố Hồ Chí Minh – Đường cao tốc Long Thành – Đường Giáp – Quốc lộ 1 (Ngõ Giáp) – Đường cao tốc 20 – từ Thành phố Hồ Chí Minh đến tỉnh phía Nam – bao gồm 4 tuyến phía tây của tỉnh. Điểm dừng đầu tiên: Bến xe miền Tây-Kinh Dương Vương-Quốc lộ 1-Giao lộ Pingshun-Quốc lộ Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Quốc lộ 1-Các tỉnh miền Tây.

Có 4 tuyến đường từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các tỉnh phía Tây Nam. Thứ nhất: Bến xe miền Tây – Đường Kinh Dương Vương – Quốc lộ 1 – Giao lộ Pingshun – Quốc lộ – Thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương – Quốc lộ 1 – Các tỉnh miền Tây. Lựa chọn 2: Bến xe buýt phía Tây-Đường Qingyang-Vòng xoay Anle-Quốc lộ số 1 (Tỉnh Long’an).

Tuyến 2: Bến xe phía Tây-Đường Dương Dương-Vòng xoay Anle-Tuyến 1 (Tỉnh Long’an) .- Tuyến 3: Bến xe phía Tây-Đường Qingyang-Đường cao tốc 1-Đường Ruan Wenlin 50-Cầu Liyi của tôi-Gaocong (tỉnh) Thành phố Thiên Giang) .- Tuyến 3: Bến xe phía Tây-Đường Qingyang-Tuyến 1-Đường Ruan Wenlin-Tuyến 50-Cầu cao quý của tôi- Đi Thị xã (tỉnh Tian Giang). — Tuyến 4: Bến xe An Môn (Giao lộ An Môn) -Đường -22-Cầu qua thành phố Củ Chi-Tuyến 8-N2 (tỉnh Long’an) -West tỉnh.

Tuyến 4: Trạm xe buýt Ansong (Giao lộ Ansong) -Đường 22-Shangiao Cu Chi-Tuyến tỉnh 8-N2 (tỉnh Long’an) -Các tỉnh miền Tây. —

– Hồ Công


    Trả lời