Cát Linh-Hà Đông hoàn thành xây dựng.

Chiều ngày 19/12, ông Dương Hồng, giám đốc dự án của Cát Linh-Hà Đông (tổng thầu Trung Quốc) cho biết, việc xây dựng và lắp đặt thiết bị dự án và đào tạo nhân viên vận hành đã hoàn tất. tất cả. Ông nói: “Tổng thầu đã gửi tài liệu đầy đủ cho nhà đầu tư.” Để đánh giá an toàn kỹ thuật, tổng thầu Trung Quốc có kế hoạch tiến hành thử nghiệm 20 ngày cho toàn bộ hệ thống vào tháng 11. Tuy nhiên, sau 5 ngày thử nghiệm, cục quản lý dự án đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải) yêu cầu tổng thầu phải hoàn thành một số thủ tục để tạm thời dừng hoạt động thử nghiệm. – “Hoạt động của toàn bộ hệ thống sẽ được kiểm tra. Ông Dương Hồng nói:” Sau khi được Ủy ban quản lý dự án đường sắt phê duyệt, cần phải làm lại ngay lập tức. Sau 5 ngày thử nghiệm, sinh viên Việt Nam cho thấy họ có thể xử lý toàn bộ dự án một cách độc lập.

Tàu Cát Linh-Hà Đông Ảnh: Giang Huy

Đại diện Ban quản lý dự án đường sắt cũng xác nhận dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông đã thực sự hoàn thiện các yếu tố xây dựng. Khoảng 97% thiết bị đã được Các bộ phận lắp đặt và chưa lắp ráp không liên quan gì đến hoạt động của tàu .

Tổng thầu Trung Quốc tiếp tục thực hiện các điều kiện để kiểm tra toàn bộ hệ thống dự án, chịu trách nhiệm đánh giá khả năng của nhân viên trực tiếp điều hành dự án và khả năng ứng phó với tình huống khẩn cấp .— -Nhà thầu trả lời về tiến độ của dự án đường sắt Cát Linh-Hà. Đồng. Video: Trần Quang.

Theo thủ tục, phía Việt Nam sẽ chấp nhận dự án và cơ quan tư vấn độc lập ACT (Pháp) sẽ đánh giá an toàn kỹ thuật ; Sau đó, dự án tổng thầu Trung Quốc sẽ được thanh toán và nộp cho Bộ Giao thông vận tải. Ủy ban nhân dân Hà Nội sẽ tiếp quản toàn bộ hoạt động của dự án.

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải hoàn thành thử nghiệm chấp nhận để dự án có thể được thương mại hóa. Nhưng nhà ga và đường ray Tất cả các thiết bị điện phải được bảo trì và hóa đơn tiền điện hàng ngày khoảng 100 triệu đồng. Ngoài ra, dự án tạo ra khoảng 50 tỷ đồng một tháng, bao gồm tiền lương, chi phí văn phòng và cho thuê nhà ở của hơn 200 quan chức Trung Quốc và Việt Nam Lối vào nhà ga đã hoàn tất Ảnh: Giang Huy

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu tổng thầu lập khẩn cấp kế hoạch chi tiết cho các hoạt động của bộ phận cho đến khi giao dự án và hoàn thành các hoạt động thương mại.

Cát Linh- tại Hà Nội Dự án đường sắt đô thị Hà Đông đã được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt vào tháng 10 năm 2008, với tổng vốn đầu tư hơn 8,7 nghìn tỷ đồng (tương đương 552 triệu đô la Mỹ).

Trong quá trình thực hiện, dự án đã được điều chỉnh lên 1,8 nghìn tỷ Đồng Việt Nam (tương đương 868 triệu USD), hợp đồng này là hợp đồng EPC hoàn chỉnh, trong đó tổng thầu là công ty trách nhiệm hữu hạn của Bộ Đường sắt Trung Quốc. 6-Tổng chiều dài hơn 13 km, với 12 trạm trên cao, và phương pháp thử nghiệm dự án chính Khóa toàn hệ thống đã được đưa vào hoạt động vào tháng 9 năm 2018. Tuy nhiên, cho đến nay, dự án vẫn chưa được đưa vào hoạt động thương mại .

Đoàn Loan


    Trả lời