Thuê các chuyên gia nước ngoài để đánh giá đề xuất nghiên cứu sân bay Long Thắng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đề xuất Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định thành lập ủy ban đánh giá nghiên cứu khả thi (FS) cho Dự án Sân bay Quốc tế Long Thắng.

Hội đồng thẩm định sẽ do Thủ tướng quyết định. đơn vị. Người phụ trách kế hoạch đầu tư là chủ tịch, và các thành viên là người đứng đầu của 13 bộ và các bộ phận liên quan, Ủy ban quản lý vốn doanh nghiệp nhà nước và Ủy ban nhân dân Đồng Nai.

En Do là dự án có quy mô lớn, tính chất phức tạp của dự án, các thành viên Hội đồng chưa có kinh nghiệm thẩm định dự án nên Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận sử dụng tư vấn nước ngoài (hoặc tư vấn trong và ngoài nước) để tham gia ý kiến. Việc thuê tư vấn kiểm toán độc lập sẽ được thực hiện ngay để giám sát tiến độ trình Quốc hội vào tháng 10/2019. – Phối cảnh thiết kế nhà ga sân bay Thanh Thành. – Vào giữa năm 2018, Công ty Sân bay Việt Nam (ACV) đã ký hợp đồng với JFV Consulting (hợp tác giữa các công ty Nhật Bản, Pháp và Việt Nam) để sản xuất bộ dụng cụ đề xuất khảo sát và chuẩn bị báo cáo nghiên cứu. Giai đoạn đầu tiên khả thi – Sân bay Long Thành .

Hiện tại, chuyên gia tư vấn đã hoàn thành thiết kế dự án công trình, tập trung vào thiết kế cơ bản và cố gắng hoàn thành thiết kế cơ bản vào tháng 4 năm 2019. Bộ Giao thông Vận tải sẽ báo cáo Ủy ban Đánh giá Quốc gia.- -Sân bay Long Thành là dự án có tổng vốn đầu tư 33,663 tỷ đồng (tương đương 16 tỷ đô la Mỹ). Giai đoạn đầu tiên là 114 nghìn tỷ đồng (5,4 tỷ đô la Mỹ), kế hoạch này cần được hoàn thành và thực hiện trong giai đoạn đầu tiên. Không muộn hơn … Vào tháng 11 năm 2017, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về đề xuất thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư sân bay. Tổng mức đầu tư của Long Thành là gần 23 nghìn tỷ đồng. -Doan vay


    Trả lời