Các nhà đầu tư từ hơn 30 quốc gia đấu thầu đường cao tốc Bắc Nam

Ngày 21/11, Bộ Giao thông Vận tải cho biết Ban quản lý dự án đã bán 93 hồ sơ sơ tuyển đường cao tốc Bắc Nam và nhận được 32 hồ sơ.

Trong số tám dự án đường cao tốc phía Bắc ở phía Bắc, chín dự án có nhu cầu nhiều nhất, ít nhất là hai. Hiện ban quản lý dự án chưa tiết lộ danh tính chủ đầu tư, tức là liên danh nhà đầu tư.

Tháng sau, ban quản lý dự án sẽ tiến hành đánh giá sơ bộ trên cơ sở đánh giá năng lực và kinh nghiệm của cơ quan quản lý dự án. Tiêu chuẩn về hồ sơ mời thầu. Danh sách các nhà thầu vượt qua vòng loại sẽ được Bộ GTVT tiếp tục thẩm tra và công bố. Dự kiến ​​hoàn thành sơ tuyển vào tháng 2/2020, sau đó Ban quản lý dự án sẽ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư cho từng dự án.

Đường cao tốc tổng hợp Đà Nẵng sẽ được kết nối với đường cao tốc Bắc Nam. Ảnh: Đắc Thành .

Ở khâu sơ tuyển, cách tính điểm được Bộ GTVT áp dụng là 100 điểm. Trong đó, điểm khả năng tài chính của nhà đầu tư là 60 điểm, khả năng kinh nghiệm là 30 điểm và phương pháp thực hiện dự án là 10 điểm. Mỗi dự án sẽ chọn tối đa năm nhà đầu tư từ cao xuống thấp.

Năm tháng trước, tám dự án đường cao tốc Bắc Nam đã đủ điều kiện làm nhà đầu tư quốc tế. Tuy nhiên, do nhiều dự án không đạt sơ tuyển nhà đầu tư nên Bộ GTVT đã hủy kết quả và bắt đầu sơ tuyển nhà đầu tư trong nước.

Dự án đường cao tốc Bắc – Nam dài 654 km, được chia thành 11 hợp phần, trong đó có 3 dự án đầu tư công (Cao Bồ-Mai Sơn, Cam Lộ-Lam Sơn, cầu Mỹ Thuận 2).

Trong 8 dự án được thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP) là Mai Sơn-Quốc lộ 45, Quốc lộ 45-Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Diễn Châu-Bãi Vọt, Nha Trang-Cam Lâm, Cam Lâm -Vĩnh Hảo, Vĩnh Hảo-Phan Thiết, Phan Thiết-Dầu Giây .

Anh Duy


    Trả lời