“Quá nhiều thông tin về bằng lái xe”

Tôi muốn biết việc thiết kế giấy phép lái xe (GPLX) có tính đến tính bảo mật hay không? Nếu kẻ xấu vô tình lấy được bằng lái xe thì sao? Theo tôi, bằng lái xe chỉ cần những nội dung cơ bản để xác nhận người sở hữu có bằng lái hay không. Các thông tin khác phải được mã hóa và sử dụng bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc được truy cập bằng số bằng lái xe.

Cụ thể hơn, bằng lái xe chỉ yêu cầu những thông tin như sau:

1. Họ và tên của đối tượng (“tên khác” “Yếu tố này không liên quan gì đến CMND hoặc CCCD và không cần in trên bằng lái.) 2 .Hình ảnh so sánh với người thật hoặc nếu cần có thể đối chiếu với CMND hoặc CCCD. Bất kể giấy phép còn hiệu lực hay không, cần thay thế giấy phép 5 năm một lần để cập nhật ảnh.

3. Địa chỉ cư trú (nếu cần ), một số người thực sự thay đổi nơi cư trú sau khi có giấy phép. – 4. Loại và thời hạn hiệu lực của giấy phép lái xe.

5. Số của giấy phép lái xe. Các quan chức sẽ sử dụng số này và một mã nghề nghiệp đặc biệt (với Các tiêu chuẩn đã xuất bản như Văn phòng Công tố viên để ngăn chặn lạm dụng và rò rỉ thông tin) để truy cập thông tin chi tiết. Đã thêm.

Ngoài ra, bằng lái xe không yêu cầu thông tin sau:

1. Chữ ký: Nhiều người tiếp tục thay đổi bằng Ký tên, sau một vài năm, đôi khi họ không nhớ rằng họ đã không ký? Nếu chữ ký quan trọng, người lái xe in nó trên giấy phép có nguy hiểm không?

2 Nơi sinh: Thông tin này không liên quan đến việc lái xe .– – 3. Số định danh cá nhân (CI): Bản thân số giấy phép lái xe có thể được sử dụng để lấy hồ sơ lái xe, nếu rơi vào trường hợp này thì phải có phương pháp khôi phục đặc biệt thay vì sử dụng số GPLX làm tài khoản bằng lái xe. Hoặc CCCD, khi tất cả thông tin đã có trên giấy phép lái xe thì thẻ CCCD trở nên vô dụng.

>> Bạn đánh giá thế nào về mẫu giấy phép lái xe mới? Đăng tại đây. Các ý kiến ​​có thể không nhất quán với VnExpress.


    Trả lời