Hoàn thành thuế thu nhập cá nhân là “ phức tạp và phức tạp ”

1. Cách tính thuế thu nhập cá nhân: – – Thuế thu nhập cá nhân lạc hậu, số khấu trừ không phù hợp với thực tế từng năm: cần xây dựng quy định điều chỉnh mức khấu trừ thuế thu nhập hộ. Thuế được điều chỉnh hàng năm dựa trên chi phí sinh hoạt của cư dân ở các thành phố lớn.

Vấn đề đăng ký người phụ thuộc: Mỗi lần chuyển đi đều phải đăng ký lại để bù đắp sự tin tưởng cho người nghiện, nhưng không có sự điều chỉnh. Vì vậy, người dân không nên đăng ký lại, nếu tính khấu trừ sẽ tự động tính theo năm thực tế … 2. Quyết toán thuế TNCN:

Quy trình thủ công phức tạp, khó khăn: người dân phải lấy từng hóa đơn giao dịch của doanh nghiệp thì mỗi doanh nghiệp sẽ xuất một thời điểm khác nhau (thường là cuối tháng 3 hàng năm), trong thời gian chờ nộp thì doanh nghiệp phải khấu trừ. Việc hỗ trợ khai thuế đã quá lỗi thời, còn nhiều sai sót và sẽ mất một thời gian để bắt đầu hoạt động trở lại.

Các thủ tục của chi cục thuế cũng mất một thời gian: Tôi vào hồ sơ, nhưng không ai kiểm tra. Trước khi chúng tôi đợi cho đến khi khoản tiền hoàn lại xuất hiện (nghĩa là ba tháng sau khi gửi gói hoàn thiện), chúng tôi sẽ nhận được phản hồi. Tại sao không trả lời yêu cầu ngay lập tức? Khi cơ quan thuế yêu cầu khai báo sai thông tin nên kê khai thiếu, công ty đột xuất phát sinh thu nhập nghe tên lần đầu phải xác nhận công ty không có thu nhập … 3. Đề xuất hướng xử lý : – –Đồng bộ thông tin thu nhập cá nhân của mỗi người trên trang web cổng thông tin, cho phép truy cập và tìm kiếm, xác minh danh tính thông qua mã OTP tương tự như ngân hàng để tránh rò rỉ thông tin. Khi đó, mọi người sẽ biết mình tạo ra thu nhập từ đâu, được trích bao nhiêu, cần nộp thêm hay được hoàn lại …—— Bỏ qua bước thu tiền, chỉ cần tự click hệ thống số tiền còn lại. cái nút. Nếu chưa có thuế sẽ hiển thị thông tin nộp tiền của tài khoản công quỹ và mã hồ sơ quyết toán để cá nhân thực hiện thông qua ngân hàng trực tuyến. Nếu số dư thuế được phép nhập số tài khoản ngân hàng, mã OTP cá nhân được sử dụng để xác nhận tài khoản đã thanh toán. Do thông tin trên hệ thống do cơ quan thuế quản lý nên xác nhận cá nhân đã hoàn thành việc xác định thuế năm sau khi không có khiếu nại (kể cả trường hợp cơ quan thuế chưa phạt).

Mong cơ quan thuế tiếp thu ý kiến ​​để việc điều chỉnh kê khai nộp thuế được thuận lợi hơn. Xuất bản tại đây.


    Trả lời