Tôi không an toàn khi bọn trẻ đi học vào tuần tới

Nếu đó là vì đứa trẻ ở nhà quá lâu, sẽ không có ai chăm sóc việc sinh nở, vâng, bởi vì ai sẽ chăm sóc đứa trẻ trong ba tháng hè? Ở nhiều nơi, nhiều trường cũng cung cấp cho sinh viên tài liệu để đi du học. Nếu cha mẹ bị phân tâm hoặc phải chăm sóc con cái, điều này có thể dẫn đến bỏ bê hoặc giảm năng suất, ảnh hưởng đến toàn bộ doanh nghiệp và xã hội. Bởi vì nếu là ngành sản xuất, công việc chỉ là một yếu tố. Đầu ra và đầu vào đều quan trọng như nhau, nhưng bây giờ mọi người đều biết rằng nhiều quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, không thể chống lại dịch bệnh. Về các dịch vụ, xin lưu ý rằng ngoại trừ … bệnh viện, học sinh đi học vào ngày này cũng sẽ vắng mặt. Thời gian còn lại không thật. Trong ba kỳ nghỉ hè, họ thực sự không có quá nhiều kỳ nghỉ và họ cũng làm việc. Nếu ai đó không tin, bạn có thể kiểm tra lại. Do đó, tôi nghĩ rằng ngay cả khi chúng ta đã kiểm soát tốt dịch bệnh trong giai đoạn này, thì việc để học sinh rời đi trong hai tuần là không đủ. Đừng chủ quan với kết quả hiện tại, chủ quan, bởi vì những gì chúng ta kiểm soát là rủi ro của quá khứ, rủi ro trong tương lai của tuyến đường “chính thức” và tuyến đường “phụ” của Trung Quốc. Từ các nước khác. Những lỗi nhỏ như Vĩnh Phúc giờ đã trở thành thảm họa.

– Hãy nhớ rằng học tập là học tập suốt đời, không phải một hoặc hai ngày. Sau một hoặc hai tuần, trẻ em sẽ không học cách thờ ơ, nhưng chúng là tương lai của đất nước này.


    Trả lời