Nếu bạn “ loại bỏ ” 8 nhược điểm của hiệu chuẩn từ tính

Độc giả Bình Luận chia sẻ câu chuyện “Hai trường học cần mẫn giải quyết vấn đề” và chỉ ra 8 bất cập khi bỏ trường chuyên biệt:

Thứ nhất, tỉnh nào cũng có trường đặc biệt, và ngân sách của trường quá thấp. nhiều? Vì nếu xóa từ “ chuyên nghiệp ” thì đó cũng là trường tiểu học và cũng phải hoạt động bằng kinh phí như các trường khác.

Thứ hai, xóa từ “ chuyên nghiệp ” để đặt tên khác, cụ thể là Công ty cũng sẽ vào cuộc, vì cần nên không thể cấm được.

Thứ ba, nếu trường đóng cửa, một trường khác trong tỉnh sẽ trở thành trường xếp loại, vì học sinh giỏi cũng sẽ tham gia kỳ thi. -Thứ tư, không thể nói trường đặc biệt không công bằng, vì họ nắm bắt cơ hội của người nghèo, vì phải thi đầu vào mới được vào, gian lận điểm chỉ là lỗi cá nhân. .

>> “Đừng rút khỏi trường đặc biệt vì bất bình đẳng giáo dục”

Thứ năm, nếu bán cho cá nhân hoặc tham gia các hoạt động xã hội, họ sẽ là người tốt, nhà nghèo “sẽ không đủ tiền để nghiên cứu Khi đó, những trường này sẽ trở thành trường chất lượng cao, người không có tiền sẽ không học được, thứ sáu, nói các trường đào tạo chuyên nghiệp kém hiệu quả là sai. Thử hỏi mỗi tỉnh trường nào đặc biệt hơn. Trường đào tạo thêm nhân tài. Số học sinh trúng tuyển có vượt quá các trường đặc biệt không? Nếu đúng như vậy, trường Magnet sẽ tự động bị các trường khác từ chối.

Thứ bảy, trường Magnet không chỉ dạy chuyên ngành “chọi gà”, mà còn Dạy những điều tương tự cho các trường khác. Cách khác là thành lập đội mới hàng năm để luyện thi cho các kỳ thi quốc gia. Khi đó, các em sẽ học những điều khó. Nếu bạn không học chăm chỉ thì làm sao bạn thi đậu được? Người khác bảo bạn không chăm chỉ học hành thì sao

Thứ tám, đề khó là do đề thi, chỉ cần thay đổi đề thi, sau đó trường sẽ thay đổi phương pháp dạy.

>> Chia sẻ bài viết của bạn trên trang “bình luận” tại đây.


    Trả lời