Tác hại của việc ăn nước siêu tinh khiết

Nước siêu tinh khiết (nước siêu tinh khiết) chỉ bao gồm oxy và hydro, và thường được sử dụng trong y tế và công nghiệp, không dùng cho tiêu dùng hàng ngày.

Đoàn Dương (Video: Tech Insider)


    Trả lời