Con khỉ bị đánh bại đã vinh danh chàng trai trẻ.

Theo BBC


    Trả lời