Làm thế nào để đo chất lượng của khủng long?

Trong nghiên cứu mới này, được công bố trên tạp chí Biological Review vào ngày 31 tháng 8, các nhà cổ sinh vật học do Tiến sĩ Nicolás Campioni thuộc Trung tâm Nghiên cứu Cổ sinh vật của Đại học New England đứng đầu đã đối chiếu và xem xét một cơ sở dữ liệu kỹ thuật, ước tính số lượng khủng long vào năm 1905 , để đánh giá độ chính xác của chúng.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy rằng tất cả các phương pháp đều có hai phương pháp. Trong phương pháp đầu tiên, các nhà khoa học đã đo và đo xương của các loài động vật sống ngày nay, chẳng hạn như tỷ lệ chu vi của xương ở cánh tay trên (cẳng tay) và xương đùi (chi sau), sau đó so sánh nó với khủng long. Phương pháp thứ hai là tái tạo lại mô hình ba chiều trên cơ sở hóa thạch hoàn chỉnh để tính toán chất lượng của từng bộ phận.

Mặc dù các phương pháp khác nhau được sử dụng, những kỹ thuật này đã mang lại kết quả tương tự. Sự giống nhau giúp các nhà khoa học dựng lại những hình ảnh về đời sống động vật từng thống trị trái đất thời tiền sử. Campione đã chỉ ra rằng: “Thực tế, hai phương pháp này bổ sung cho nhau, không hề mâu thuẫn.”

Biểu đồ so sánh kích thước của một số loài khủng long. Ảnh: David Evans.

Phương pháp chia tỷ lệ dựa trên số liệu chính xác về chiều cao và trọng lượng của động vật sống. Tuy nhiên, do sự khác biệt về cấu trúc cơ thể, công thức này có thể trông sai khi áp dụng cho khủng long.

Khi sử dụng công nghệ hiện đại, các phương pháp mô hình 3D có vẻ đáng tin cậy hơn. Tuy nhiên, việc tái tạo cơ thể họ từ hóa thạch rất phức tạp và đòi hỏi kiến ​​thức sâu rộng về giải phẫu học. Kết quả còn phụ thuộc phần lớn vào hình dung chủ quan của nhà khoa học.

“Sự hiểu biết của họ về những loài động vật đã tuyệt chủng từ lâu là do trọng lượng của chúng luôn ở mức tương đối. Cần có những phép đo chính xác hơn”, Tiến sĩ David Evans của Bảo tàng Hoàng gia Ontario cho biết. Thành viên của nhóm các nhà khoa học Canada.

Các nhà khoa học cho rằng việc tính toán khối lượng khủng long trong tương lai nên kết hợp hai phương pháp trên để thu được kết quả chính xác nhất. Kích thước và chất lượng quyết định tất cả các khía cạnh của cuộc sống động vật, bao gồm cả chế độ ăn uống, sinh sản và tập thể dục. Vì vậy, nếu chúng ta có thể ước tính chính xác khối lượng của khủng long, chúng ta sẽ đặt nền tảng vững chắc cho việc nghiên cứu tiền kiếp của khủng long.

Doãn Dương (theo vật lý)


    Trả lời