Ô nhiễm không khí giết chết hơn 6 triệu người mỗi năm

Duẩn (Ảnh: AFP)


    Trả lời