Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cho biết các chuyên gia Nhật Bản đã trả 700 triệu đồng tại Việt Nam

Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) vừa phản hồi về mức lương của chuyên gia tư vấn Nhật Bản trong dự án cho vay của Nhật Bản tại Việt Nam.

Trong báo cáo trình Chính phủ về việc chuẩn bị đánh giá dự án cho vay của Nhật Bản năm tài chính 2018, Bộ Tài chính Nhật Bản Báo cáo cho biết chi phí trả lương của chuyên gia tư vấn cho mỗi chuyên gia Nhật Bản ước tính khoảng 30.000 đô la Mỹ mỗi tháng, hay 700 triệu đồng, không bao gồm phụ cấp. Theo Bộ Tài chính, mức này cao hơn khoảng 20-25% so với mức lương bình quân của chuyên gia tư vấn nước ngoài trong các dự án vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức.

Tuy nhiên, theo Hội đồng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, con số 700 triệu đồng / tháng này là không chính xác, vì mức lương thực nhận hàng tháng dựa trên kết quả lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu. “Chúng tôi góp ý về đơn giá để dự trù chi phí, nhưng đơn giá không được vượt quá mức cho phép. Đồng thời, phía Việt Nam và Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản sẽ luôn cân nhắc kỹ lưỡng về đơn giá trong quá trình” thẩm định “, đại diện cơ quan này cho biết. — -Một chuyên gia Nhật Bản làm việc trong dự án tàu điện ngầm Sài Gòn Ảnh: Như Quỳnh

Trong tài liệu hướng dẫn đánh giá chung, mức lương của chuyên gia tư vấn dựa trên chuyên môn toàn cầu và kinh nghiệm của JICA. Đây không phải là đơn giá cố định. Ngoài ra, trong quá trình đàm phán , JICA cũng đã có những cuộc thảo luận nghiêm túc với Việt Nam về khả năng áp dụng các tiêu chuẩn chi phí của Việt Nam “Giá chúng tôi tính trên thực tế cũng giống như giá ở Việt Nam. Đại diện cơ quan cho biết.

Đồng thời, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cho biết rằng các hoạt động tư vấn trị giá hàng tỷ Yên không có tầm quan trọng cao trong các dự án vay hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản. Do đó, chi phí tư vấn khiến cơ quan này đồng ý rằng Việt Nam sẽ thúc đẩy địa phương Ý tưởng để các nhà tư vấn tham gia vào các dự án hỗ trợ phát triển chính thức tại Việt Nam. để lựa chọn. Trong dự án ODA do nước này tài trợ, các doanh nhân Nhật Bản được lựa chọn, Bộ cũng liệt kê danh sách chi tiết các nhóm quốc tịch được JICA phê duyệt cho từng năm tài chính và thực hiện hợp đồng. Theo biểu đồ, các công ty Việt Nam đại diện cho nhiều công ty nhất, đó là kết quả của việc đấu thầu dự án ODA của Nhật Bản.

Số liệu thống kê về quốc tịch của các doanh nhân trong dự án ODA của Nhật Bản trong những năm gần đây. Nguồn: Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) – Đánh giá ý kiến ​​cho rằng lãi suất cho vay tốt nhất đã giảm so với giai đoạn trước, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản cho biết, các điều khoản và điều kiện của khoản vay ODA Nhật Bản đã được xác định. Mức thu nhập quốc dân (tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người). Hỗ trợ phát triển sẽ tăng lên khi thu nhập của nước sở tại tăng lên. – Do đó, do mức thu nhập trung bình thấp ở Việt Nam, mức độ ưu đãi của các điều khoản và điều kiện hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản đã thay đổi “, JICA cho biết. Đối với các điều khoản không ràng buộc, hệ số không hoàn trả của các khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức của Nhật Bản được xác định bằng Ủy ban Hỗ trợ Phát triển của Tổ chức Hợp tác cho biết, so với các nhà tài trợ đa phương và song phương khác, mức độ cắt giảm ODA của Nhật Bản là rõ ràng. Theo Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, kể từ tháng 7 năm 2017, các nhà tài trợ đa phương đã ngừng cung cấp cho Việt Nam Các khoản vay ODA cung cấp: Việt Nam đã hoàn thành khoản vay IDA của Ngân hàng Thế giới vào tháng 7 năm 2017 và sẽ phát hành các khoản vay hỗn hợp ODA của ADB và khoản vay ưu đãi OCR vào tháng 1 năm 2019. Đồng thời, JICA cho biết: Với các khoản vay của chính mình Với việc thiết lập các điều khoản và điều kiện, Nhật Bản sẽ tiếp tục cung cấp các khoản vay hỗ trợ phát triển chính thức cho đến khi Việt Nam rời nhóm có thu nhập trên trung bình (thu nhập quốc dân bình quân đầu người vượt quá 12.235 USD); cơ quan này cũng tuyên bố rằng, với tốc độ tăng trưởng kinh tế hiện tại, Việt Nam có thể Trong nhiều thập kỷ, Nhật Bản sẽ tiếp tục sử dụng vốn vay ODA của Nhật Bản, theo tổ chức này, điều kiện vay vốn ODA của JICA nhìn chung là tốt, lãi suất thấp và thời gian trả nợ dài từ 30 đến 40 năm. : “Đây là điều mà thị trường tài chính tư nhân không thể cung cấp. “Theo Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, lãi suất và thời hạn trả nợ được chia thành bốn phương thức tài trợ. Định chế này cung cấp một số lựa chọn. Người vay có thể lựa chọn khoản vay và thời hạn trả nợ phù hợp nhất cho dự án theo nhu cầu của mình”. JI là viết tắt của Cho biết: “Hầu hết người vay thường chọn loại lãi suất cố định với thời gian trả nợ dài nhất, và chúng tôi tôn trọng yêu cầu của họ. “CA cũng tuyên bố rằng họ “không áp đặt lãi suất thả nổi đối với Việt Nam.” Theo Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản, Việt Nam hiện được xếp vào nhóm nước có thu nhập thấp. Do đó, lãi suất áp dụng từ 0,1% đến 1,5% / năm, thời gian trả nợ từ 30 đến 40 năm, ân hạn từ 10 đến 12 năm là điều kiện rất ưu đãi. . Lãi suất áp dụng cho tài trợ dịch vụ tư vấn là 0,01%.

“Ở Việt Nam, thị trường tài chính dài hạn chưa chín muồi. Hầu hết trái phiếu chính phủ Việt Nam có thời gian đáo hạn từ 3 đến 5 hoặc 10 năm. Vậy làm thế nào để huy động vốn với lãi suất thấp, thời gian trả nợ và thời gian ân hạn? Hỏi JICA Trong quá trình thực hiện dự án kết hợp với trợ cấp dưới hình thức nghiên cứu khả thi hoặc hỗ trợ kỹ thuật thì nguồn vốn quốc gia không có lợi thế như vậy.


    Trả lời