Người nghe và người nghe bị cấm uống rượu hoặc hát karaoke

Tổng Kiểm toán Hồ Đức Phớc vừa ký công điện về việc tăng cường kỷ luật kiểm toán viên. Kết quả, thủ trưởng cơ quan ra lệnh cho cán bộ, công chức, viên chức không uống rượu, bia, hát karaoke tại đơn vị bị kiểm điểm. Đồng thời, cũng không được cố ý bỏ sót, giả mạo, làm giảm kết quả kiểm toán. Văn bản nêu rõ, kiểm toán viên phải tuân thủ hành vi, đạo đức công vụ, uy tín, hình ảnh và các nguyên tắc độc lập, khách quan của kiểm toán viên quốc gia.

Các công việc khác như đánh bạc dưới mọi hình thức, sách nhiễu, lạm dụng quyền lực để trục lợi và cũng bị nghiêm cấm gây phiền hà, rắc rối cho đơn vị được kiểm toán.

“Thủ trưởng đơn vị cấp dưới, Tổ trưởng, Kiểm toán viên phải chịu trách nhiệm về sai phạm và Kiểm toán Nhà nước thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của cơ quan quản lý”, Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ rằng trong một số trường hợp, một số đơn vị, Cán bộ, viên chức, kiểm toán viên chưa tuân thủ nghiêm túc pháp luật, quy định, quy trình, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp. Đặc biệt là việc tuân thủ các quy định của ngành, đạo đức và tác phong kiểm toán viên-Nguyễn Hà


    Trả lời