Kiểm toán quốc gia: tổng số tiền hoàn thuế cho sản phẩm lỗi gần 1,4 nghìn tỷ đồng

Kiểm toán Nhà nước vừa có thông báo kết luận cuộc kiểm toán đặc biệt về công tác quản lý hoàn thuế giá trị gia tăng do Cục Thuế và 19 tỉnh, thành phố thực hiện. Báo cáo tập trung vào một số tình huống trong đó cơ quan hoàn trả cho những người có sai sót, không thành công và hoàn trả các hóa đơn, chứng từ không hợp lệ. Nhiều trường hợp cơ quan thuế hoàn trả dự án BT (hợp đồng xây dựng – chuyển giao) không phải là tài sản cố định không tuân thủ. Theo kiểm toán quốc gia, tổng số tiền hoàn thuế sai quy định khoảng 1.396 tỷ đồng.

Liên quan đến việc hoàn thuế, ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn chưa rõ ràng, dẫn đến nhiều lý giải khác. Giữa nhau, ngay cả khi hướng dẫn không đạt yêu cầu. Ngoài ra, một số văn bản trả lời người nộp thuế còn chung chung, chưa rõ ràng, chủ yếu chỉ trích nội dung quy chế, thông báo. Theo cơ quan kiểm toán, việc này ảnh hưởng nặng nề đến việc khai thuế của cơ quan thuế và người nộp thuế. .

Văn phòng Kiểm toán Quốc gia đề xuất phương án xử lý tài chính hơn 171 tỷ đồng. Ngoài ra, Cục Quản lý Nhà nước về thuế kiểm tra, rà soát và yêu cầu cục thuế kiểm tra, rà soát việc hoàn thuế, mặt hàng nào chưa đủ lý do xác nhận đủ điều kiện hoàn thuế thì xử lý theo quy định. Cơ quan kiểm toán cũng kiến ​​nghị Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, có kiến ​​nghị về tổng mức hoàn thuế giá trị gia tăng của Dự án BT là 886 tỷ đồng. Không được hình thành tài sản cố định vượt quá 306 tỷ đồng và không có khả năng hoàn trả 64 tỷ đồng của dự án đầu tư mở rộng theo quy định của pháp luật. Dựa trên các khuyến nghị trên, cơ quan này nhấn mạnh việc báo cáo về việc thực hiện các cuộc kiểm toán quốc gia.

Nguyễn Hà


    Trả lời