Đề xuất không vội thu phí dịch vụ thoát nước vào năm 2020

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản kiến ​​nghị UBND TP.HCM và Bộ Xây dựng xem xét không thu phí dịch vụ thoát nước trong thời điểm dịch bệnh phức tạp, đời sống người dân rất khó khăn. .

Bộ Xây dựng vừa trình Ủy ban nhân dân thành phố về giá dịch vụ y tế bình quân vào ngày 12 tháng 8, và mức giá khuyến nghị cho mỗi mét khối vào năm 2020 là 1.430 đồng (chưa bao gồm VAT). Trong vài năm tới, doanh thu năm 2021 là 2.033 đồng, năm 2022 là 2.694 đồng, giá đồng năm 2023 là 3426 đồng và năm 2024 là 4237 đồng. Năm 2021 là 12.198 lỗ, năm 2022 là 13.469 lỗ, năm 2023 là 14.848 lỗ, năm 2024 là 16.344 lỗ. Số tiền này chưa bao gồm 10% VAT.

Công ty TNHH MTV Cấp nước Sài Gòn (Sawaco) sẽ tính toán dựa trên lượng nước tiêu thụ hàng tháng của các đại lý, tổ chức và hộ gia đình. Hộ gia đình (gọi chung là hộ thoát nước) tính phí dịch vụ thoát nước. Nguồn thu nhập này được để lại 1% để chi trả dịch vụ thu hộ, nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính (nếu có). Số vốn còn lại hoàn trả ngân sách để đầu tư, duy tu, phát triển hệ thống thoát nước … – Xây dựng đường ống giai đoạn 2 của dự án vệ sinh môi trường TP.HCM, mục tiêu chuyển nước thải từ nhà máy xử lý nước thải kho Nhiêu Lộc tại khu vực kênh Thị Nghè , Chụp vào tháng 4 năm 2019. Ảnh: Quỳnh Trân

Trong công văn đề nghị hoãn thu phí dịch vụ vệ sinh, HoREA đồng ý hoàn trả vào tài khoản tổng chi phí sửa chữa. .. Thoát nước trong giai đoạn 2016-2020. Số tiền đền bù không đủ để thực hiện bảo trì hệ thống thoát nước. Vì vậy, việc thu phí dịch vụ thoát nước (bao gồm cả phí xử lý nước thải) để tăng thu nhập đầu tư, thoát nước và duy trì hệ thống xử lý nước thải là rất cần thiết. Vẫn không thể đoán trước được, hầu hết mọi người đều bị ảnh hưởng rất nhiều. Nhiều người thất nghiệp, không có việc làm, thu nhập giảm, thậm chí mất trắng, phải cắt giảm chi phí nên đề xuất tăng phí xử lý nước thải trong năm nay là không phù hợp lắm. Không nên áp dụng giá dịch vụ thoát nước năm 2020 (bao gồm cả phí bảo vệ môi trường đối với nước thải) theo khuyến nghị của Bộ Xây dựng. Vì vậy, cần duy trì giá nước sinh hoạt ở mức 10% vào năm 2019 để giảm gánh nặng cho các gia đình trong đợt đại dịch phức tạp như hiện nay. Sở Xây dựng và Trung tâm Quản lý Hạ tầng Kỹ thuật thành phố đã hỗ trợ các chủ đầu tư dự án nhà ở hoàn thiện các thủ tục xem xét và nghiệm thu xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn. Nếu các công trình xử lý nước thải của dự án được dỡ bỏ, gánh nặng tài chính của các gia đình trong dự án nhà ở có thể giảm bớt.

Đề xuất này xuất phát từ hiện trạng TP.HCM đã 20 năm phải xây dựng nhà máy xử lý nước thải sinh hoạt đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định. Sau khi thẩm tra và nghiệm thu, công ty sẽ chuyển giao tài sản cho cơ quan đặc biệt quản lý khai thác.

Tuy nhiên, hiện tại một số dự án vẫn chưa nộp bài. Việc xử lý nước thải cần có các cơ quan chuyên môn nên những người tham gia vào các dự án này phải trả gấp đôi chi phí xử lý nước thải. Lần đầu tiên là trả tiền cho nhà đầu tư vận hành nhà máy xử lý nước thải. Lần thứ hai là nộp phí bảo vệ môi trường bằng cách đóng tiền nước sạch.


    Trả lời