Giá điện sản xuất và điện thương phẩm thay đổi như thế nào?

Ngoài đề xuất cách tính giá điện bán lẻ mới, trong dự thảo quyết định cơ cấu giá điện bán lẻ, Bộ Công Thương cũng lấy ý kiến ​​về cách tính giá điện không bao gồm nhà ở (đối với hộ sản xuất và khách hàng hành chính). Thương mại và khai thác đá).

Phương án 1: Tách riêng sản xuất và khách hàng thương mại.

Trong đó, giá bán điện của khu sản xuất (bao gồm cả công ty lưu trú du lịch và dịch vụ hậu cần) là giá điện được tính trên doanh thu bán lẻ bình quân , Thường được chia theo cấp điện áp (dưới 1 kV, 1-35 kV, 35-200 kV và> 220 kV), và tùy thuộc vào ứng dụng thời gian cao điểm, trung bình thường thấp hơn. Ở điện áp 220 kV và cao hơn. Căn cứ vào giá bán lẻ bình quân hiện hành là 1.864,44 đồng / kWh, giá phát điện ước tính cao nhất khoảng 3.114 đồng / kWh; giá thấp nhất là 951 đồng / kWh.

* Giá phát điện dựa trên 1864,44 đồng / kWh Ước tính theo giá bán lẻ bình quân tại thời điểm – giá bán điện thương phẩm tối thiểu bằng 73% giá bán lẻ bình quân của nguồn cung cấp điện trung áp và cao áp (trên 1 kV) trong giờ thấp điểm, hạ áp (đến 1 kV) Giá bán lẻ bình quân cao nhất là 246%.

* Giá theo giá bán lẻ bình quân dự kiến ​​1.864,44 đồng / kWh

Phương án 2, Bộ Công Thương đề xuất kết hợp sản xuất, quản lý và kinh doanh để sử dụng điện ngoài nhà một bộ khách hàng. Ở phương án này, giá điện sản xuất, điện thương phẩm thấp nhất bằng 51% giá bán lẻ điện bình quân và 169% giá bán lẻ điện bình quân. Sẽ tăng 5% so với giá hiện tại. Nếu áp dụng phương án này, đơn vị điện lực sẽ phải thay đồng hồ cao, thấp (đồng giá) ở khu vực hành chính sự nghiệp, bởi theo Bộ Công Thương, đối tượng hiện là nhóm sản xuất sử dụng điện trong hộ gia đình. Việc kết hợp quản lý điều hành sẽ giảm chênh lệch giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng này; đơn giản hóa và giảm sai sót về giá điện. Ngoài ra, khách hàng thương mại có thể giảm 35% chi phí mua điện so với giá hiện hành.

Tuy nhiên, khi nhận xét về cơ cấu giá điện của ngành phát điện và thương mại, các nhà phân tích cho rằng, cơ cấu giá điện của dự án vẫn chưa khắc phục được mức giá của cả vòng đời, giá điện cao hơn giá điện sản xuất và thương mại, trong khi điện sinh hoạt chỉ chiếm 30% tổng lượng điện được sản xuất. Do đó, sẽ khó khuyến khích các công ty sản xuất áp dụng công nghệ mới để đảm bảo môi trường và tiết kiệm điện năng.

Dự thảo giá bán lẻ điện đã được Bộ Công Thương đàm phán trong tháng này. 8. Hoàn thiện dự thảo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Dự kiến, giá điện bán lẻ mới sẽ được thực hiện vào đầu năm 2021. -Anh Minh


    Trả lời