Hỗ trợ các công ty công nghiệp vay vốn giá rẻ

Nội dung trên đã được làm rõ trong “Nghị quyết số 115 về đẩy mạnh các giải pháp phát triển công nghiệp hỗ trợ” vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. Vay vốn ưu đãi ngắn hạn của các tổ chức tín dụng. Đối với các khoản vay trung và dài hạn, mỗi năm nhà nước sẽ bù thêm tối đa 5% chênh lệch lãi suất. Việt Nam và các công ty đa quốc gia, các công ty sản xuất, lắp ráp trong và ngoài nước. Việt Nam sẽ hình thành các khu công nghiệp hỗ trợ tập trung và thành lập các cụm công nghiệp kết nối để tăng tính tự chủ về sản xuất nguyên liệu và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu.

Nghị quyết cũng ưu tiên dành quỹ ngân sách để thành lập 5 trung tâm kỹ thuật hỗ trợ phát triển vùng công nghiệp Việt Nam. Các ngành công nghiệp, cơ khí, điện tử, dệt may, da giày để hỗ trợ đổi mới và sáng tạo, sản xuất thử nghiệm và kiểm định chất lượng thuế suất thuế doanh nghiệp. Thu nhập từ vốn của doanh nghiệp. Giá tính thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô cũng sẽ được điều chỉnh để khuyến khích ngành sản xuất, lắp ráp ô tô nâng cao giá trị gia tăng tạo ra ở cấp quốc gia.

Nghị quyết 115 đặt ra mục tiêu Việt Nam phải sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, trong 5 năm tới, 45% nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước sẽ tăng lên 70% vào năm 2030.

Sẽ có khoảng 1.000 công ty đủ tiêu chuẩn. Đến năm 2025, nó sẽ được cung cấp trực tiếp cho các nhà máy lắp ráp và các công ty đa quốc gia. Dự kiến, con số này sẽ tăng gấp đôi sau 5 năm.


    Trả lời