Các hành động được SGT thực hiện trước rủi ro chấm dứt giao dịch

Theo số liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, nếu báo cáo tài chính đã kiểm toán của CTCP Công nghệ Viễn thông Sài Gòn-Saigontel 2012 vẫn thể hiện khả quan thì cổ phiếu SGT sẽ bị đình chỉ hoạt động. dịch. Sau khi công ty giải trình các biện pháp xử lý, SGT sẽ chuyển sang giao dịch chứng khoán có kiểm soát và giới hạn thời gian giao dịch là 15 phút trong đợt khớp lệnh định kỳ xác định giá đóng cửa.

Tài khoản hợp nhất năm 2012 của Saigontel cho thấy khoản lỗ hơn 214 tỷ đồng. Thực tế, năm 2012, doanh thu của Saigontel đạt 369 tỷ đồng, gấp 6 lần năm 2011. Tuy nhiên, việc giảm trừ và tăng giá trị hàng bán đã làm giảm con số này. Doanh thu là 92 tỷ đồng. . Sau khi trừ thêm các chi phí cơ bản, Saigontel lãi ròng gần 192 tỷ đồng.

Tháng 4 năm 2012, cổ phiếu SGT do ông Sangon Thanh Tâm làm chủ tịch, giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Ở chế độ cảnh báo. Nguyên nhân chính là do lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ năm 2011 là 113,79 tỷ USD, và LNST chưa phân phối đến 31/12/2011 cũng lỗ 80,27 tỷ đồng.

Ngày 22 tháng 2, Saigontel đã được cảnh báo. Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh giao dịch trên toàn thị trường do vi phạm quy định về công bố thông tin. Tính đến cuối quý IV / 2012, nợ ngắn hạn của công ty đã vượt ngưỡng 1 nghìn tỷ đồng, gấp đôi giá trị tài sản ngắn hạn. – Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là đầu tư, thương mại, xây dựng công trình, thiết kế, tư vấn và dịch vụ, tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, số lượng nhân viên là 150 người. Ngoài ra, Viễn thông Sài Gòn còn sở hữu 51% công ty con là CTCP Truyền thông Sắc màu Sài Gòn. Đồng thời, 3 chi nhánh do Saigontel đưa về gồm Công ty Cổ phần Địa ốc Nam Việt (20%), Công ty Cổ phần Địa ốc Viễn Đông Việt Nam (19%) và Công ty Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (30). %) .

Tường Vi


    Trả lời