Nhập khẩu xe máy phân khối lớn mà không được phép

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký Thông tư số 27/2018 về việc hủy giấy phép nhập khẩu cấp cho xe máy từ 175 cm3 trở lên. Do đó, từ ngày 5/11, các doanh nhân nhập khẩu những chiếc xe này sẽ không cần phải đăng ký giấy phép nhập khẩu tự động với Bộ Công Thương mà chỉ cần hoàn thành các thủ tục tại cơ quan hải quan theo quy định hiện hành. – Năm 2014, xe máy có dung tích 175 cm3 trở lên trở thành đợt đầu tiên của Bộ Công Thương áp dụng quy trình cấp phép tự động trực tuyến cho xe máy 4 cấp thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến. Trên cổng thông tin một cửa quốc gia, chi phí đi lại, chờ đợi và quản lý của công ty được giảm thiểu.

Việc hủy bỏ công việc tài liệu trong bài viết này là nỗ lực tiếp theo của Bộ Công Thương để cải cách thủ tục hành chính và tạo môi trường kinh doanh tốt cho doanh nghiệp. Một năm trước, Bộ Thương mại cũng đã hủy bỏ việc áp dụng giấy phép nhập khẩu tự động tương ứng với các loại thép. Do đó, theo quyết định mới, Bộ Thương mại Hoa Kỳ không còn áp dụng giấy phép tự động cho xuất nhập khẩu hàng hóa.

Nguyễn Hoài


    Trả lời