Gợi ý cách tính giá điện cao nhất 2890 đồng / kWh

Theo dự thảo quyết định về cơ cấu giá bán lẻ điện của Chính phủ, giá bán lẻ điện sinh hoạt tính theo tỷ lệ phần trăm (%) trên giá điện bình quân (hiện hành là 1.864,44 đồng / kWh). Khi cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giá điện bình quân thì cũng phải điều chỉnh theo giá bán điện. Cầu thang và giá điện. Khách hàng có thể lựa chọn áp dụng chi phí sinh hoạt Mức 5 hoặc giá điện đơn lẻ. Thời gian tối thiểu để khách hàng chuyển đổi từ điện 5 bậc bán lẻ sang điện đơn giá (và ngược lại) là một năm (12 kỳ thanh toán).

Bộ Công Thương cũng đưa ra hai phương án định giá. Ở phương án 1, mức thuế suất thấp nhất đối với nâng cấp năm bậc bằng 90% giá điện bình quân từ 0-100 kWh và cao nhất là 274% giá điện bình quân. KWh là 701 hoặc cao hơn. Giá bán điện tương đương 145% giá bán lẻ điện bình quân, tương đương khoảng 2.703 đồng / kWh (chưa bao gồm VAT).

Trong Phương án 2, giá bán lẻ điện tối thiểu cho hộ gia đình 5 tầng bằng 90% giá bán lẻ trung bình từ 0-100 kWh và 185% giá bán lẻ trung bình cao nhất từ ​​701 kWh trở lên. Điện một giá chiếm 155% giá bán lẻ điện bình quân, tức là xấp xỉ 2.890 đồng / kWh, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Người phụ trách Bộ Công Thương trước đó đã chia sẻ với VnExpress rằng giá điện “có lẽ cao hơn giá điện bình quân, hiện là 1.864,44 đồng / kWh”. Theo các chuyên gia, giá của phương án giá điện đơn lẻ sẽ khó đưa ra mức giá thấp hơn 2.000 đồng / kilowatt giờ. Ông Trần Viết Ngãi đề nghị, nếu là giá điện thì nên tính theo bậc 4 của giá điện cố định hiện hành là 2282 đồng / kWh, hoặc bình quân 6 bậc hiện nay là khoảng 2154 đồng / kWh. — Cũng theo đề án tương tự, Bộ Công Thương cũng đưa ra phương án giá bán lẻ điện sinh hoạt theo quy mô, chia thành 5 giai đoạn:

Đề án ra quyết định vẫn giữ nguyên quy định. Các gia đình nghèo và gia đình chính trị sẽ phải chịu tiền điện. Vì vậy, các gia đình nghèo vẫn nhận được hóa đơn tiền điện tương đương 30 KW điện / tháng, tính theo mức 1 giá bán lẻ điện. Hộ gia đình chính sách xã hội sử dụng điện dưới 50 kWh cho mục đích sinh hoạt hàng tháng được hỗ trợ tiền điện tương đương 30 kWh đối với hộ sinh hoạt loại 1. Kinh phí hỗ trợ tiền điện của gia đình nghèo do gia đình chính trị cấp từ ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác.

Tại cuộc họp báo Chính phủ tuần trước, Thứ trưởng Bộ Công Thương Du Tanghai cho biết cơ quan này sẽ tiến hành tham vấn và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định xây dựng biểu giá bán lẻ điện mới trong quý 3 năm nay và kế hoạch. Từ đầu năm 2021, giá bán lẻ điện mới sẽ được xây dựng.

* Giá 1.864,44 đồng / kWh, chưa bao gồm VAT

Anh Minh


    Trả lời