Tăng thu ngân sách: nửa vui, nửa lo

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã trình bày tại Quốc hội hôm nay rằng năm 2011, thu ngân sách quốc gia ước đạt 595 nghìn tỷ đồng, nhưng số tiền thanh toán tăng 21,3% lên 728 tỷ đồng. Lý do chính cho khối lượng thanh toán vượt quá mong đợi là chỉ số giá đã tăng 18,13% so với năm trước. Thuế xuất nhập khẩu, dầu thô và thuế nội địa đã tăng, thu nhập từ nhà ở và đất đai cũng tăng.

Dầu thô là một trong những khu vực có mức tăng lớn nhất. Bởi vì giá ước tính là 77 đô la Mỹ, giá trung bình thực tế trong năm 2011 là 105 đô la Mỹ / thùng. Do đó, doanh thu từ dầu thô ước tính là 69,3 nghìn tỷ đồng, nhưng số tiền thanh toán thực tế vượt quá 40,90 tỷ đồng. Ngoài ra, thu nhập sản xuất và hoạt động trong nước (không kể dầu thô và thu nhập từ nhà ở và đất đai) ước tính khoảng 34.728,5 tỷ đồng, với khoản thanh toán tối đa là 3.581,2 tỷ USD. Đồng Việt Nam — Thu nhập kinh doanh sản xuất và hoạt động trong nước (không kể dầu thô và bất động sản) ước tính là 34.728,5 tỷ đồng, và quyết toán là 3.089,7 tỷ đồng. Báo cáo đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác nhận. Trong tình hình nền kinh tế của chúng ta vẫn đang gặp nhiều khó khăn, nhiệm vụ thu ngân sách quốc gia năm 2011 vẫn đáp ứng hoặc thậm chí vượt quá dự toán của Quốc hội. Theo đại diện của cơ quan xác minh, Chủ tịch Ủy ban Tài chính và Ngân sách Feng Guogeng, thu ngân sách vượt quá ngân sách và tăng gấp ba mục tiêu, điều này cũng cho thấy ngân sách không được giám sát. Công việc dự báo không tốt, có tác động nhất định đến việc chuẩn bị và quản lý ngân sách quốc gia. Đây không phải là lần đầu tiên Quốc hội bình luận về hạn chế này, nhưng nó chưa được khắc phục.

Ngoài ra, cơ quan xác minh tin rằng việc tăng thu ngân sách không đến từ một nền kinh tế nội bộ vững chắc. , Nhưng chủ yếu là do yếu tố khách quan. Hầu hết sự gia tăng thu nhập là do giá cả tăng, điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với một số mặt hàng nhất định để ngăn chặn nhập khẩu, tăng thu nhập từ tài nguyên thiên nhiên (dầu thô) và tăng số lượng nhà và đất. Yếu tố tăng thu nhập do sản xuất và hoạt động chỉ khoảng 20%.

Khi việc giải quyết chi ngân sách vượt quá 8,5% ngân sách, Ủy ban Tài chính và Ngân sách cũng bày tỏ lo ngại. Chi tiêu ước tính năm 2011 là 725,6 nghìn tỷ đồng, và quyết toán cuối cùng là 778,754 tỷ đồng. Chính phủ giải thích sự gia tăng chi tiêu, chủ yếu trong lĩnh vực đầu tư phát triển, ước tính khoảng 152.000 tỷ dinar, nhưng số tiền thanh toán đã vượt quá 37%. Trả nợ và hỗ trợ ước tính là 86 nghìn tỷ đồng và số tiền thanh toán là 11.143 tỷ đồng. -Tháng Bình


    Trả lời