PVFC hy vọng sẽ “ xóa được ” khoản nợ khó đòi 2,8 nghìn tỷ đồng đối với Vinashin và Vinalines

Tại thời điểm 31/5/2012, dư nợ của Vinalines tại PVFC là 1.745 tỷ đồng. Vinashin cũng có khoản nợ xấu hơn 1 nghìn tỷ USD tại đây. Ảnh: VT

Theo tóm tắt của đề án sáp nhập sơ bộ giữa Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng Phương Tây (Western Bank), Vinashin và Vinalines là hai nhóm khách hàng. Với số dư nợ lớn, đây được xếp vào danh sách “hoạt động tín dụng đáng kể” tại PVFC. Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2012, số dư (chính) của khách hàng Vinasin là 1.068 tỷ đồng và số dư chính của khách hàng Vinalines là 1.745 tỷ đồng. Trong đó, Vinashin cho vay từ năm 2009, và Vinasin cho vay từ năm 2011.

Giải pháp của PVFC Nguyên nhân khiến khoản tín dụng của hai công ty (công ty trở thành nợ xấu) được PVFC giải quyết: “Do thị trường hàng hải thế giới có những biến động bất lợi, hai khách hàng này đang trong tình trạng khó thanh toán .—— — Dự thảo cũng quy định về việc thanh lý hai khoản nợ, quỹ dự trữ được sử dụng làm nguồn dự trữ bổ sung, ngoài ra, PVFC cũng dự kiến ​​sử dụng một phần lợi nhuận năm 2012 để bù đắp khoản lỗ do hai khoản nợ này gây ra.

PVFC và Western Ngân hàng chính thức đề cập đến việc sáp nhập và trở lại, tại một ngân hàng có vốn đăng ký 9 nghìn tỷ đồng, tổng tài sản ước tính hơn 10.564,1 tỷ đồng, một trong những nguyên tắc của việc sáp nhập là ngân hàng mới sẽ phải do các bên tiếp quản, thực hiện và thực hiện. Tất cả các khoản nợ đã hình thành trước đây và công nợ tài chính đều phải chịu trách nhiệm, do đó, sau khi sáp nhập, nợ xấu của Vinashin và Vinalines sẽ trở thành gánh nặng chung cho ngân hàng mới.

Vinashin khó kiểm soát, và Vinalines bị loại

Tuy nhiên, một trong những yêu cầu là Quá trình sáp nhập buộc hai công ty nhà nước phải nộp khoản nợ hơn 2,8 nghìn tỷ đồng cho các “chuyên gia” liên quan đến nợ xấu, cụ thể, PVFC và West Bank yêu cầu các ngân hàng nhà nước cho phép loại trừ số dư chưa thanh toán của Vinashin và Vinalines ra khỏi nợ xấu. Tỷ lệ để ngân hàng bị sáp nhập đủ điều kiện và hợp lệ. Các biện pháp khắc phục được thực hiện theo thời gian biểu. Ngoài ra, các bên cũng yêu cầu loại trừ lợi nhuận trước thuế liên quan đến vốn chủ sở hữu của cổ đông phổ thông và Vinashin và Vinalines trong khuôn khổ quy trình xếp hạng của cơ quan tín dụng Theo báo cáo tài chính hợp nhất, tại thời điểm 31/12/2012, tổng tài sản của PVFC xấp xỉ 90 nghìn tỷ đồng, trong đó nợ xấu chiếm hơn 4,85%, một nửa trong số đó là Nợ tiềm tàng, lỗ vốn Năm 2012, công ty đạt lợi nhuận sau thuế 61,4 tỷ đồng, chiếm 18% năm 2011. So với kế hoạch kinh doanh điều chỉnh 50 tỷ đồng năm 2012, CFVP đã vượt 23%. Nhưng nó chỉ bằng một tỷ lệ phần trăm so với mục tiêu 12. Chi chưa điều chỉnh (519 tỷ đồng).

Thanh Thanh Lan


    Trả lời