DHG: nắm giữ gần 720 tỷ đồng tiền mặt

Công ty TNHH Dược phẩm DHG (DHG) cho biết lợi nhuận hợp nhất năm 2012 đạt gần 497 tỷ đồng, tăng 18,4% so với năm 2011. Doanh thu thuần của công ty gần đạt 2,95 nghìn tỷ đồng Việt Nam. Từ việc bán thuốc. Ngoài ra, ngành tài chính cũng đóng góp khoảng 42 tỷ đồng cho Dược phẩm Houjiang, 93% trong số đó đến từ thu nhập lãi tiền gửi và phần còn lại bao gồm cổ tức, bù trừ đầu tư dài hạn và chênh lệch tỷ giá hối đoái. hàng năm. Đặc biệt trong quý IV, công ty đã đạt được lợi nhuận sau thuế là 134 tỷ USD, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm 2011.

So sánh tình hình kinh doanh của DHG Pharma từ 2011 đến 2012. Đơn vị: 1 tỷ đồng

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, tiền và các khoản tương đương tiền của Dược phẩm Hou Giang đạt gần 719 tỷ đồng, gấp đôi so với đầu năm, bao gồm tiền gửi ngân hàng là 149,6 tỷ đồng. Ngoài ra, công ty vẫn còn khoảng 450 tỷ đồng khoản phải thu từ các công ty liên quan và bên thứ ba. DHG Pharma cũng có khoản vay ngắn hạn trị giá 19,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là khoản vay thương mại thu được từ chính nhân viên của mình vào năm 2012, với lãi suất hàng tháng là 0,9-1,1%.

Hiện tại, công ty có 13 công ty con và nắm giữ 50% đến 100% vốn chủ sở hữu. Tại DHG Pharma, tổng số nhân viên năm 2012 là 2.764, tăng 135 so với năm trước. Tổng tài sản của công ty vượt quá 2,376 nghìn tỷ dinar, tăng 19% trong 12 tháng qua.

Trước đây, Dược phẩm Houjiang dẫn đầu ngành dược phẩm trong sáu tháng đầu năm 2012, khi lợi nhuận sau thuế chỉ bằng một nửa thế giới. Tổng lợi nhuận của toàn ngành. Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm của tập đoàn dược phẩm niêm yết, tổng kim ngạch của ngành đạt 8,834 tỷ đồng, ĂN vượt 500 tỷ đồng, còn riêng Giang Giang đóng góp 259 tỷ đồng. Trong phiên giao dịch ngày 22/1, giá của DHG đã tăng 100 đồng lên 71.500 đồng / cổ phiếu. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu của DHG là 7.522 đồng .

Tường Vi


    Trả lời