Dự án bán hàng “ Golden Mile ” của VICEM không được phê duyệt

Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ rằng Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) mong muốn thay đổi phương án xử lý nhà ở đã được Bộ Xây dựng phê duyệt trong 2/3 dự án. Cụ thể, 10E6 Phạm Hùng, thuộc khu “đất vàng”, thuộc dự án Trung tâm điều hành kinh doanh VICEM đã chuyển từ “tiếp tục quản lý, sử dụng để thực hiện dự án” sang phương án bán tài sản, đất, nền nói trên. Quyền sử dụng “. Lý do thay đổi là do VICEM cho rằng việc đầu tư vào trung tâm không hiệu quả. Theo đề án được phê duyệt, ngoài chức năng trụ sở hành chính của VICEM, sẽ cho thuê Trung tâm Phạm Hùng hoạt động. Tuy nhiên, theo phương án tổ chức lại. Công ty buộc phải tập trung vào ngành chính là sản xuất xi măng. Đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản không phải là lĩnh vực thế mạnh của công ty.

Với việc phát triển dự án kết cấu bê tông không nung và dự án nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng tại huyện L Đông Hải, VICEM cũng đề xuất Công ty Donghae Industry đã được “chuyển giao cho VICEM Hoàng Mai.” Theo Bộ Xây dựng, VICEM giải thích rằng thị trường tiêu thụ vật liệu này đang gặp khó khăn, công ty đã đề nghị UBND tỉnh Nghệ An chấp nhận chủ trương chuyển giao. Bên nhận chuyển nhượng là thành viên của VICEM Đơn vị, VICEM cần đất để xây dựng trạm nghiền xi măng, tuy việc sử dụng đất phù hợp với việc triển khai dự án nhưng vẫn thực hiện công tác quản lý sử dụng.

Theo Bộ Xây dựng, VICEM đang chấn chỉnh, quản lý “3 phải trước khi lập dự án cân đối Phê duyệt cho các cơ quan chức năng trước khi bạn có thể làm theo quy trình. VICEM sẽ đề xuất phương án điều chỉnh dựa trên tình hình thực tế của công ty và chính sách của Chính phủ. Tuy nhiên, các kế hoạch này hiện đang được xem xét và chưa được phê duyệt.

Trong hai dự án mà VICEM hy vọng sẽ thay đổi hình thức xử lý, công ty có trách nhiệm không để thất thoát vốn và tài sản nhà nước.

VICEM là công ty trách nhiệm hữu hạn một người 100% vốn quốc gia do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu. Đơn vị đang thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, sau đó lập phương án sử dụng đất cân đối.

Phương Anh


    Trả lời