Khuyến nghị tăng cường trách nhiệm của Facebook và Google thông qua quảng cáo trực tuyến

Đây là nội dung Bộ Thông tin và Truyền thông bổ sung vào dự thảo sửa đổi Nghị định số 181 quy định chi tiết Luật Quảng cáo.

Theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông, Nghị định số 181/2013 có những quy định cơ bản về quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam. Tuy nhiên, các quy định này không có hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm của các nhà cung cấp dịch vụ.

Đặc biệt, xem xét nội dung quảng cáo trước khi phát sóng và nộp thuế cho các sản phẩm quảng cáo tại Việt Nam. Đồng thời, việc thiếu vi phạm và chế tài xử lý chưa đủ để ngăn chặn, không thể đạt được trên thực tế.

Vì vậy, Bộ đã đề xuất sửa đổi, bổ sung nhiều quy định rõ ràng. Hiểu rõ hơn về trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân nước ngoài trong việc cung cấp dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam, chẳng hạn như Facebook và Google. Đặc biệt, các đơn vị này phải chủ động thanh tra, kiểm tra sản phẩm để tránh vi phạm luật quảng cáo và nộp thuế đúng quy định. Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan có thẩm quyền.

Đối với nhà quảng cáo tại Việt Nam phải chịu trách nhiệm báo cáo sản phẩm quảng cáo khi ký hợp đồng trực tiếp với nhà cung cấp dịch vụ. Nhà quảng cáo có quyền yêu cầu nhà cung cấp của mình xóa các sản phẩm quảng cáo có nội dung vi phạm pháp luật Việt Nam.

Ngoài ra, các nhà quảng cáo và người bán lại phải chịu trách nhiệm về các hoạt động của họ với Bộ Thông tin và Truyền thông mỗi năm một lần. Bộ Truyền thông có thể cung cấp các báo cáo tạm thời nếu cần. Bộ cũng cho biết quảng cáo trực tuyến chiếm một phần trong tổng vốn đầu tư vào quảng cáo của Việt Nam. Trong số đó, các công ty và cá nhân chủ yếu sử dụng dịch vụ Goolge và Facebook chiếm 70% tổng doanh thu toàn thị trường.

Tuy nhiên, dịch vụ quảng cáo Facebook, Google tại miền nam Việt Nam vẫn còn nhiều kẽ hở. Vào tháng 9 năm ngoái, 15 công ty lớn trong nước đã ngừng các chiến dịch quảng cáo trên YouTube (nền tảng chia sẻ video của Google) vì bị đăng kèm các video có nội dung phản động. Các quy định mà các công ty muốn quảng cáo trên các nền tảng xuyên biên giới phải tuân thủ. Trên thực tế, chỉ có khoảng 45% doanh thu quảng cáo của Google đến từ Facebook, trong khi 30% Facebook đến từ các công ty cung cấp dịch vụ quảng cáo Việt Nam, và phần còn lại được ký kết trực tiếp.


    Trả lời