Chủ tịch Ngân hàng Việt Nam kỳ vọng M&A “khủng”

Tại lễ ký kết bán cổ phần cho đối tác chiến lược Nhật Bản với giá 743 triệu USD, ông Fan Hanxiong, Chủ tịch Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) đã trao đổi ngay với báo chí về thỏa thuận và tình hình tài chính. Giá chính xác để bán Mitsubishi Tokyo UFJ cổ phiếu là bao nhiêu?

– Ngân hàng Tokyo-Mitsubishi UFJ mua lại với giá 24.000 đồng / cổ phiếu. Với việc chấm dứt giao dịch với BTMU, cơ cấu vốn của Ngân hàng Việt Nam sau khi gây quỹ như sau: sở hữu nhà nước chiếm 64,2%, IFC nắm 8%, BTMU nắm 20% cổ phần và cổ đông trong nước nắm khoảng 12%. Ông Hồng đảm bảo với Ngân hàng Việt Nam rằng tỷ lệ nợ xấu năm 2012 dưới 1,5%. BTMU không chỉ đóng góp 743 triệu USD, mà còn thực sự góp hơn 800 triệu USD vào Ngân hàng Việt Nam.

– Tại sao đối tác chiến lược dự kiến ​​trước đó là Ngân hàng Nova Scotia (Canada) không được chọn?

Chúng tôi thích Ngân hàng Nova Scotia (Canada), nhưng vì giá mua mà họ đưa ra vào phút cuối quá thấp nên chúng tôi không thể đạt được đồng thuận. Về phía BTMU, chúng tôi đã xem xét yếu tố văn hóa. Nhưng ngoài ra, Ngân hàng Việt Nam rất biết ơn BTMU vì đây là tập đoàn tài chính lớn nhất Nhật Bản và đứng thứ ba trên thế giới. Trên thực tế, BTMU hoạt động rất hiệu quả và những yếu tố này chúng tôi cho rằng rất có lợi khi hợp tác.

– Vậy bước tiếp theo cho mối quan hệ và thời gian hợp tác giữa Ngân hàng Việt Nam và đối tác chiến lược đầu tiên IFC sẽ như thế nào?

– Sự hợp tác giữa chúng tôi đã rất tốt. IFC cam kết rất nghiêm túc với Ngân hàng Việt Nam. Trước đây, IFC đã cử những người tham gia trực tiếp để giúp chúng tôi trong một số lĩnh vực nhất định hoặc trong quản lý, quản lý rủi ro và các hoạt động khác. -Vietinbank tỷ lệ nợ xấu trên hoạt động kinh doanh hiện tại?

– Tính đến cuối năm 2012, các chỉ tiêu tài chính thương mại của Ngân hàng Việt Nam đều khả quan. Tổng tài sản dự kiến ​​tăng trưởng 7%. Tăng trưởng tín dụng năm 2012 là 13-15%. Ngân hàng Việt Nam cam kết trong năm 2012 sẽ kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%. Tăng trưởng lợi nhuận khoảng 8%. Ngân hàng Việt Nam sẽ chia cổ tức tỷ lệ 17%. Trong năm nay, nợ xấu chắc chắn sẽ giảm xuống dưới 1,5%. Trong năm tới, hệ thống quản trị công ty của Ngân hàng Việt Nam sẽ có những thay đổi lớn và hiệu quả sẽ cao hơn.

– Trong bối cảnh sắp xếp lại hệ thống ngân hàng Việt Nam, Ngân hàng Việt Nam có ý định sáp nhập với các ngân hàng nhỏ hơn của Việt Nam như một trong bốn ngân hàng lớn? ngân hàng?

– Chúng tôi chưa nhận được bất kỳ hướng dẫn nào về việc chuyển ngân hàng quốc doanh sang ngân hàng Việt Nam để sáp nhập và mua lại với ngân hàng cổ phần. Hiện Ngân hàng Việt Nam không có ý định sáp nhập với một ngân hàng nhỏ.

Thanh Thanh Lan


    Trả lời