Dự án bán hàng “ Golden Mile ” của VICEM không được phê duyệt

Bộ Xây dựng cho biết trong tờ trình Thủ tướng Chính phủ rằng Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM) mong muốn thay đổi phương án xử lý nhà ở đã được Bộ Xây dựng phê duyệt trong 2/3 dự án. Cụ thể, lô “đất vàng” 10E6 của Phạm Hùng, thuộc dự án Trung tâm Điều hành và Kinh doanh VICEM được chuyển từ “Tiếp tục quản lý và lập phương án thực hiện dự án” thành “Phương án bán tài sản, đất và chuyển nhượng đất nói trên”. Quyền sử dụng “. Lý do thay đổi là do VICEM cho rằng việc đầu tư vào trung tâm không hiệu quả. Theo đề án được phê duyệt, ngoài chức năng văn phòng điều hành của VICEM, Trung tâm Phạm Hùng sẽ được vận hành và cho thuê. Tuy nhiên, theo phương án tổ chức lại. Một phần, công ty buộc phải tập trung vào ngành chính là sản xuất xi măng. Đầu tư, phát triển và kinh doanh bất động sản không phải là lợi thế của công ty. VICEM cũng đề xuất rằng Tonghai Industry “chuyển giao cho VICEM Hoàng Mai”. Theo Bộ Xây dựng, VICEM giải thích rằng điều này Thị trường tiêu thụ các loại nguyên liệu này đang gặp khó khăn, công ty xin UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương chuyển nhượng Bên nhận chuyển nhượng là thành viên của VICEM, cần đất để xây dựng trạm nghiền xi măng.

Đối với Vinh thuộc Vĩnh Tuy Đường 122 Tuy dự án tổng hợp, VICEM đề nghị mặc dù việc sử dụng đất phù hợp với việc thực hiện dự án sẽ được tiến hành tại cuộc họp về hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo Bộ Xây dựng, VICEM đang tổ chức lại và quản lý bất động sản, trong đó có 3 dự án trên đang được lập Dự án cân bằng phải được trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện theo quy trình. Kế hoạch điều chỉnh do VICEM đề xuất dựa trên tình hình thực tế của công ty và các chính sách của Chính phủ. Tuy nhiên, các kế hoạch này hiện đang được xem xét và chưa được phê duyệt.

VICEM hy vọng Đối với khu đất tại 2 dự án đã thay đổi cách xử lý, công ty có trách nhiệm không để thất thoát tiền và thuộc sở hữu nhà nước.

VICEM là công ty trách nhiệm hữu hạn một người 100% vốn nhà nước do Bộ Xây dựng làm đại diện chủ sở hữu. Sắp xếp, bố trí, cân đối tài sản trước khi lập phương án sử dụng đất. – Phương Anh


    Trả lời