Singapore đứng thứ hai về đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam

Theo số liệu của Cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), từ đầu năm đến ngày 20/8/2016, cả nước đăng ký mới 1.619 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Vốn chủ sở hữu, tổng vốn chủ sở hữu 9,79 tỷ đô la Mỹ, tăng 24,3%. Tổng vốn đăng ký cấp mới là 4,57 tỷ USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Như vậy, tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp mới trong 8 tháng năm nay đạt gần 14,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,7% so với cùng kỳ. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 8 tháng ước tính đạt 9,8 tỷ USD, tăng 8,9%.

Trong 8 tháng đầu năm 2016, đầu tư FDI của Singapore vào Việt Nam đứng thứ hai. — Trong số 56 quốc gia và khu vực, Hàn Quốc vẫn là nhà đầu tư lớn nhất về các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài cấp mới tại Việt Nam, với số vốn đầu tư lớn là 3,8 tỷ USD, chiếm 39,2% tổng vốn đăng ký cấp mới.

Singapore vượt qua Nhật Bản với 1,37 tỷ USD (14%), đứng thứ hai, tiếp theo là Hồng Kông (Trung Quốc), với vốn cấp mới là 818 triệu USD, chiếm 8,4%. … Sau khi chiếm vị trí số một trong một thời gian dài, Nhật Bản chỉ đứng thứ 5 về các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài mới của Việt Nam, với vỏn vẹn 552 triệu USD.

19 lĩnh vực thu hút nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, trong 8 tháng qua, công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành thu hút nhiều vốn nhất, vốn đăng ký của các dự án mới được phê duyệt đạt 6,7 tỷ USD, chiếm 68% vốn đăng ký mới. 7%. Ngành bất động sản đứng thứ hai với 859 triệu đô la Mỹ (8,8%).

Nếu tính cả vốn chủ sở hữu bổ sung của các dự án đã cấp phép các năm trước thì tổng vốn đầu tư vào “vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài” đã “chảy” vào hơn 10,5 tỷ USD, chiếm 73,3% tổng vốn chủ sở hữu. Ngành bất động sản đã đạt 836 triệu đô la Mỹ. Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 47 tỉnh, thành phố. Hải Phòng vẫn là địa bàn được nhiều nhà đầu tư quan tâm nhất, với vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký lên tới 1,86 tỷ USD, chiếm 19% vốn đăng ký cấp mới. Tiếp theo là Hà Nội (964 triệu đô la Mỹ), Bình Dương (898 triệu đô la Mỹ) …….


    Trả lời